bgERP.com

Основни принципи при администриране на системата


admin

Ключови участници в администрирането на bgERP

Потребителите, които имат решаващо значение за настройките и администрирането на системата са следните:

 • Системен администратор - това е човекът, който има достъп до операционната система на сървъра, където е инсталиран bgERP. Той отговаря за стандартния софтуер, който се използва от bgERP, файловата структура и други системни функции. Той няма оперативни задачи, свързани с работата на bgERP.

   
 • ERP администратор (с роля admin в системата) - това е потребителя на системата, който има права да създава нови потребители в системата, да инсталира и конфигурира пакети от bgERP, да обновява кода на системата.

   
 • Управител на фирмата (с роля ceo в системата) - този потребител има възможност да наблюдава всички документи в системата и работата на всички служители. В същото време, той няма правата на ERP администратора за създаване на нови потребители.

   
   

Малко повече права не са излишни

В bgERP обикновено на потребителя се дават малко повече права от тези, които е преценено, че са му необходими за ежедневната работа. Това е от полза за екипната работа, защото потребителят може да вижда какво работят хората от неговия екип. Теоретично това намалява сигурността на системата, но на практика не е причина за безпокойство. В същото време това увеличава производителността и самоконтрола на екипа.

"Оттегляне" вместо "Изтриване". Следите остават!...

Най-силното средство против злоупотреби в системата не е ограничаването на възможните действия на потребителя, а ясните видими следи от неговата работа. Активните документи в системата не могат да бъдат изтрити, а само "оттеглени". Това, заедно с факта, че колегите, мениджърите и администраторите имат възможност да видят какво е направил даден потребител, предпазва от злоупотреби.