bgERP.com

Обединяване на покупки


По различни причини в практиката се налага няколко започнати сделки за покупка да се обединят в една. В bgERP това може да се направи като в папката на доставчика се създаде нова сделка, в която не се въвеждат никакви артикули. В черновата на тази сделка е включен бутон Обединяване:

purzeroxa-png-b9qr

Той зарежда форма, от която могат да бъдат избрани всички неприключени покупки със съответният контрагент:

obalaxa-jpg-9kkm

Избираме сделките, които искаме да обединим и с бутон Обединяване във формата активираме новата покупка:

novapurxa-png-8232

В нея се обединяват движенията по избраните сделки и стават валидни заложените във формата за създаването и условия. В условия на сделката е записано, кои други сделки обединява. Работата с новата сделка продължава по стандартния начин.

Обединените сделки за покупка се приключват. Натрупаните по тях стойности се прехвърлят в новата сделка, а в нишката на всяка от тях се добавя документ за приключване на покупка:

priklosdelxa-jpg-7gws

В него e отбелязан номерът на приключващата (обединяващата) ги сделка.