bgERP.com

Какви са ползите от ERP и CRM системите?


Конкуренцията в бизнеса води до постоянна промяна и усъвършенстване. С навлизането на Интернет и падането на ограниченията в международната търговия, бизнес операциите станаха още по-динамични и това важи в пълна степен за българските фирми.

Големите фирми отдавна са наясно, че интегрираните софтуерни системи за управление на бизнеса са от ключово значение за оцеляването и развитието им. Практически няма голяма фирма без подобна система.

Малките и средните фирми (МСФ) се сблъскват със същите ежедневни проблеми както и големите, но в условията на ограничени ресурси те не могат да си позволят подобни софтуерни системи. Това налага често мениджърите и собствениците на МСФ да вземат временни, "на място" решения, при липсата на достатъчно информация. Цялостна информация за дейността на фирмата липсва, тя е разпределена между главите и компютрите на отделните служители.

Най-често срещаните проблеми на малките и средни български фирми са:

 • Слаба мотивираност на служителите, чието възнаграждение не е обвързано с постигнатите лични и екипни резултати;
 • Недостатъчна информираност на мениджърите, която им пречи да вземат най-правилните решения;
 • Малки възможности за контрол от страна на управленския към изпълнителния персонал.

   
Много фирми използват счетоводен и складов софтуер, различни офис програми, уеб-базирани приложения, поставят камери и системи за контрол на достъпа, но разпокъсаността, липсата на синхронизиране и трудния достъп до информацията намалява тяхната ефективност. Успешните организации се нуждаят от едно приложение с цялата информация за бизнеса, достъпно (по различен начин) от всички служители.

За да помогнем на българските малки и средни фирми да бъдат по-организирани и ефективни, ние създадохме bgERP. Тя е яхнала вълната на нашето време, доминирано от Интернет, "умни" телефони и социални мрежи. За разлика от старите ERP системи, които изискват значителни финансови и човешки ресурси за внедряване във фирмите, bgERP:
 • Разпространява се безплатно и е с отворен изходен код;
 • Използва модерна концепция за комуникация и документооборот, подобна на социалните мрежи;
 • Изцяло уеб базирана, достъпна чрез повечето съвременни браузъри и мобилни устройства;
 • Направена е с идеята за постоянно разширяване, адаптиране и промяна.

   

Какво означава термина "ERP"?

Enterprise Resource Planning са английските думи от които произлиза термина ERP. Възникнал в началото на 90-те години на миналия век, първоначално терминът се е използвал за название на системи, които спомагат за по-прецизното планиране на ресурсите на предприятието. Днес с ERP се означават системите, които поддържат интегрирана информация за всички процеси в една организация.