bgERP.com

Изпращане на имейли


Бързо изпращане

В долната част на формата за създаване на имейл е разположен ред с бутони:

mail-action-1-jpg-ngib

Бутон Изпрати директно записва, активира и изпраща имейла като едно общо писмо до всички попълнени адреси. В историята на писмото се отбелязва "1 изпращане". В тези едновременни действия се състои същността на Бързото изпращане

Разширено изпращане

Създаденото във формата за добавяне писмо, освен да бъде директно (бързо) изпратено, може да бъде и записано за последващо изпращане, чрез бутоните:
 • Чернова - записва писмото в състояние "чернова", което позволява по-нататъшното му редактиране;
 • Активиране - записва и активира писмото, без да го изпрати.

   
В изгледа на активираното писмо е разположен ред от бутони, чрез които е възможно извършването на различни действия. Допълнителните бутони се извеждат с натискане на бутона в началото на реда:

aktomeli9-png-qyo2

Клониране на писмо
Бутон Клониране създава копие на писмото, което може да бъде редактирано. Новото писмо става начало на нова нишка в папката на оригиналното.

Препращане на писмо
Бутон Препращане препраща входящ или изходящ имейл чрез прилагането му в ново писмо в оригиналния му вид, без възможност за промяна. Зарежда формата в която избираме къде да се адресира:

premalepr-jpg-14na

Новото писмо става начало на нова нишка в избраната папка - на фирма, лице или в папката на оригиналния имейл.

Имаме бутони за Печат, Експорт(линк, HTML, PDF или DOC) и Оттегляне на писмото. Бутон Всички извежда списък на всички изходящи писма, а бутон Коментар служи за добавяне на коментар към активираното писмо.

Бутон Изпращане в активирания имейл зарежда форма за изпращане на имейла, която дава някои допълнителни възможности спрямо директното изпращане от формата за създаване на имейл:

senmile9-png-5qdq

 • полето "От адрес" позволява избор на e-mail на изпращача, като достъпни за избор са само позволените (собствени+споделени на потребителя) кутии;
 • редактиране на имейл адресите в полетата "До" и "Копие":
  • изтриването на адрес го премахва от списъка за изпращане;
  • добавените в полето "Копие" адреси, заедно с попълнените в първоначалната форма за създаване (добавяне), се изпращат в едно общо писмо (1 изпращане);
  • добавените в полето "До" адреси се разглеждат като "скрито копие" - те не се виждат в първото (общото) писмо (изпращане), а до всеки от тях се изпращат отделни самостоятелни писма (2, 3 и т.н. изпращания), в които всеки вижда само собствения си (от новите добавените адреси) и всички адреси от оригинално записаното писмо (първото - общо изпращане);
 • възможност за прикачване и реално физическо изпращане като файлове, на приложените в текста на съобщението документи и линкове към файлове;
 • секция "Известяване при липса на отговор" е предназначена за задаване на време, след изтичане на което, ако не е получен отговор, изпращачът ще получи известие. В него е възможно ръчно въвеждане на стойност, различна от зададените в падащия списък. Полученото известие за неотворен имейл се визуализира в списъка Известия на портала и е линк към неотворения имейл:

   
mail-lipsa-png-yi0l

 • секция "Отложено изпращане" позволява задаване на време за по-късно (отложено) изпращане на имейла. Тук също е възможно ръчно въвеждане на стойност различна от предложените.

   
Под формата за изпращане е визуализиран изгледът на изходящия имейл:

imelpak-png-djfq

Отговор на входящ имейл

Натиска се бутонът Отговор над заглавната част на полученото писмо.
Във формата за добавяне на имейл в нишката (за удобство под нея е показано полученото писмо), полето:
 • "Относно" - е попълнено автоматично с "RE:" и събджекта на входящия имейл;
 • "Съобщение" - попълнено е с поздрав, кратък стандартен отговор и визитка на потребителя; анализирайки писмото, на което се отговаря, нишката или папката, в които то се намира, или в краен случай - според езика на отворената сесия в програмата, bgERP разпознава езика, на който се комуникира и използва шаблон за отговора (поздрав, обръщение, визитка и т.н.) на съответния език;
 • в секция "Адресат" са попълнени всички данни за получателя (имейл адрес, фирма, имена, контактни данни), които bgERP е успял да извлече от входящото писмо, папката, в която се намира то, и евентуално - от наличната в системата визитка на контрагента.

   
Всяко от полетата може свободно да бъде редактирано и допълвано.

Най-отдолу отново е наличен ред с бутони за следващи действия, в който е добавен бутон Нова нишка. Бутонът Изпрати директно активира и изпраща така създадения изходящ имейл, Чернова го записва в нишката на оригиналното - получено писмо в състояние "чернова", позволяващо по-нататъшното му редактиране и изпращане в последствие, а Нова нишка го прави начало на нова нишка, също в състояние "чернова".

В нишката на имейла по стандартния начин може да се настройва известяване при добавяне на документ, чрез бутон Настройки в края на нишката:

izveste-jpg-8qv3

За всеки изпратен имейл bgERP поддържа подробна информация и пълна история за: изпращане, получаване, връщане, виждане, сваляне, препращане, отпечатване, промени и използване (цитиране) в други документи от системата. Чрез клик върху съответното събитие в лявата част на нишката, под снимката (аватара) на автора на документа, в имейла се визуализира таблица със съответната информация:

renamemeil-png-1nlu