bgERP.com

Входяща фактура от файл


Почти всички фактури и от доставчици се получават по имейл. По тази причина в bgERP е разработена допълнителна функционалност за тяхното отразяване. Когато разполагаме с електронен вариант (файл) на фактура от доставчик (файла може да е получен по имейл, да е сканиран и качен в системата и т.н.) имаме възможност автоматично да генерираме документи по сделката за доставка. Това е възможно от бутон Входяща фактура в изгледа на отворения файл:

papafra-png-ib4k

Той зарежда форма, от която можем да изберем сделката по която е издадена фактурата, да въведем номера на получената от доставчика фактура и да посочим предмета на доставка - стоки или услуги:

artfajl-jpg-32xn

С бутон Създаване излизаме от формата и автоматично в нишката се генерират чернови на документите Складова разписка (когато предмет на сделката е услуга се съставя Приемателен протокол) и Входяща фактура по сделката за доставка. Връзка към полученият файл се добавя като Оригинален документ във входящата фактура:

fajlfaktu-png-yn5l

Съставените чернови могат да се редактират, да се направят на заявки или контират от потребители с нужните права.

За да бъде създадена автоматично складова разписка е необходимо в сделката за покупка да е посочен склад, където да се заприходят артикулите. Ако не е посочен склад, системата извежда съобщение за ръчно създаване на складова разписка.