bgERP.com

Презентации свързани с bgERP


Презентация за необходимостта от ERP система, и какво от нужната функционалност е покрито към октомври, 2016 г. от bgERP.Тази презентация показва как трябва да се използва писмената комуникация, за да бъде максимално ефективна работата с bgERP.