bgERP.com
Версия "Шабран"
shabran-png-64c8-1
Вече е налична нова версия на bgERP с кодово име "Шабран". Системата за управление на бизнеса с отворен код има редица нови функции и подобрения.  

Ето какво е новото в тази версия:
 
Интерфейсни подобрения
 1. Клавишни комбинации за бърз достъп до често използвани функции, с възможност за потребителско задаване.
 2. Дървовидна структура на отметките (букмарките) в десния слайдър и възможност за групирането им.

   
Работа с файлове
 1. Възможност за експорт на документи в xls, pdf, html, csv, doc. Генериране на Интернет връзка към документ.
 2. Възможност за редактиране на създадени вече документи в системата с редактор TinyMCE
 3. Подобрено OCR-ване (извличане на текст от графични файлове) с помощта на Tesseract.
 4. Подобрено показване на kml и kmz файлове.
 5. Възможност за отпечатване на прикачен файл директно от браузъра

   
XMPP Чат
 1. Пакет Prosody XMPP Чат, който дава възможност да се администрира чат сървър от bgERP.
 2. Пакет conversejs за уеб-базиран чат и възможност за нотифициране по него.

   
Работа по задачи
 1. Подобрения при работата със задачи - отбелязване прогреса по задача с коментар, допълнителни настройки за нотификации, създаване на отложени задачи.

   
Имейл подсистема
 1. Възможност за задаване на потребителски правила за определяне на СПАМ рейтинг

   
Нови документи
 1. Протокол за Вътрешно общностно придобиване (ВОП)
 2. Международна товарителница (CMR)

   
Нови справки
 1. Неактивни контиращи документи
 2. Неплатени фактури по клиент
 3. Платежни документи в състояние 'заявка'
 4. Задания за артикули с възложени задачи
 5. Просрочени фактури
 6. Отклонение от цените
 7. Продадени артикули
 8. Начислено ДДС при продажба без фактура
 9. Дефицит на складове
 10. Артикули - наличности и лимити
 11. СПАМ филтър

   
Организационна структура
 1. Нов начин на организиране на структурните единици на фирмата
 2. Центрове на дейност с възможност за свързване към тях на ресурси на фирмата - персонал и оборудване
 3. Пакет workpreff - съхраняване на CV-та на кандидат служители

   
Контрагенти
 1. Възможност за редактиране на профила от външен потребител - партньор
 2. Показване във визитките от кога е клиент фирмата/лицето

   
Производство и търговия
 1. Възможност за задаване на адрес на доставка в запитване.
 2. Настройка за показване на рецепти в артикули и задания
 3. Контрол на датите в заданията
 4. Печатане на етикети от артикули и задания

   
Онлайн магазин
 1. Добавен пакет за създаване на онлайн магазин: Настройване, добавяне на продукти, количка за пазаруване, генериране на продажба. В момента пакета е с ограничени възможности, но предстои разширяването му

   
Логистика и транспорт
 1. Дефиниране на логистични единици и видове транспорт
 2. Възможност за задаване на логистични единици в складовите документи
 3. Детайлно разпечатване на транспортна линия
 4. Отговорно пазене интегрирано в Експедиционните нареждания и Складовите разписки
 5. Нов калкулатор за транспорт: 'Безплатна доставка до България'

   
Лаборатория
 1. Добавена нова функционалност за работа с референтни тестове, използване на формули в методите и връзка на тестовете с артикули.

   
   
Администраторите на инсталирани системи могат да ги обновят от Система » Админ » Обновяване на системата

Пълният списък на възможностите на bgERP може да видите на адрес: https://www.bgerp.com/Bg/144/

Виртуални машини могат да бъдат свалени от https://www.bgerp.com/Bg/99/.

За последен път сме добавили и инсталатори за windows и linux. В бъдеще няма да има такива, защото те не могат да предложат всички възможности на bgERP.

За да помогнете за развитието на проекта споделете тази информация от бутоните по-долу:

Добавете коментар

 Име
 Имейл
 Сайт