bgERP.com
Новите изисквания към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО)
cash-jpg-mbi5
В Държавен вестник, бр. 80 от 28 септември 2018 г. бяха публикувани измененията на НАРЕДБА №Н-18 от 13 декември 2006 г., която засяга използването на касови апарати и софтуера, който ги управлява. Тя предизвика вълна от недоволство сред собствениците на бизнес, защото изисква обновяването (софтуерно или хардуерно) на всички касови апарати.

Докато обществеността и медиите се фокусираха предимно върху наложените нови разходи за фирмите, то промените, свързани със софтуера останаха на заден план. А те са значителни и освен, че са свързани с финансови разходи, те поставят въпроси свързани с разпространението на софтуер със свободен лиценз и опазването на търговската тайна.

Ние, създателите на bgERP, следим внимателно тази тема и се подготвяме за влизането в сила на новите изисквания. Целта на промените е да се намали укриването на данъци, свързани с продажбите в търговски обекти, което е добро само по себе си, но пътя, който е избран според нас не е рационален.

Някои от изискванията в наредбата са вградени още "по рождение" в нашата система. В документацията на bgERP е посочено, че тя не е подходяща за фирми от сивата икономика. Принципът, че бизнес информацията в системата не се изтрива, а само може да се оттегля, е в сила от първата ни версия. За работа с bgERP се изисква връзка с Интернет, същото е вече изискването и за касовите апарати (ако няма 5 минути връзка, апаратът трябва да блокира).

Други от изискванията на наредбата са неясни и спорни. Очевидно е, че авторите ѝ са отчели практиките в най-често срещаните търговски обекти (ресторанти и магазини), но по закон това понятие е много по-широко и включва всички обекти (с малки изключение), където се извършват плащания в брой. Възможните търговски операции са много разнообразни - отсрочени и авансови плащания, плащания на услуги и др. за които в наредбата няма ясни правила към софтуерните продукти, които ги управляват. Понеже целият бизнес в търговията на дребно става зависим от свързаността с мобилен оператор, не са ясни действията в софтуера, при отпадане на връзката. Изискването да се осигури лесен експорт на ключови данни за продажби, стоки, цени и клиенти към НАП, поражда въпроси със сигурността на бизнеса. Дали служителите на НАП с достъп до толкова много данни ще ги използват само за полезни за обществото цели и дали "одиторският профил", който всеки производител на софтуер трябва да вгради, няма да попадне в "лоши ръце"?
 

Какъв е нашият план?

Накратко: Смятаме да направим следващата версия на bgERP да отговаря напълно на изискванията на наредбата. За две от изискванията ѝ, които бе възможно да ни затруднят най-много, открихме начини да ги реализираме:

  • Защита на системата, срещу модификации от страна на клиента. По принцип, това изискване няма да може да бъде изпълнено на 100% от нито един разработчик, защото възможностите за промяна на работата на едно приложение, което работи на хардуер на клиента са много и включват не само модифициране на входа, но и промяна на комуникацията между приложението и различни библиотеки, бази данни, касови апарати и други. Понеже bgERP е свободен софтуер с отворен изходен код, всеки може да го промени и използва, без да ни пита (това е смисъла на отворения код, нали?), ние решихме да направим специална добавка, която е със затворен код и ще се инсталира на системите, които се използват за управление на продажбите. Тази добавка, ще гарантира, че кода не е претърпял не-регламентирани промени в частта си за продажбите в търговски обекти.

     
  • Връзка между браузър и касов апарат. Понеже bgERP е уеб-приложение и оператора работи с него чрез браузър, който няма връзка с портовете на компютъра, се изисква малко по-различен подход. Засега сме намерили решение да управляваме касовите апарати на фирма "Тремол" АД, които са включили в системния си софтуер малък http сървър - нещо като "преходник" между браузъра и касовия апарат. Засега имат версии за Linux и Windows, очаква се да излезе и версия за Android. Преговорите с другите производители на касови апарати продължават.

     
Накрая в резюме: Започнахме работа по прилагането на изискванията на НАРЕДБА №Н-18 в bgERP. Ще добавим нужната функционалност в модулите pos и sales в следващата ни версия "Вежен", която ще излезе преди сроковете определени в наредбата.

Допълнение 29.01:

Направихме фукцията за надеждно отпечатване на касовата бележка. За сега поддържаме касовите апарати на фирма Тремол. За съжаление, изискването на наредбата противоречи на лиценза ни (GPLv3) за отворен код и пакета, който добавя тази функционалност, няма да бъде под него.

Добавете коментар

 Име
 Имейл
 Сайт