bgERP.com
Новата версия bgERP 21.45 (Джано) е вече тук!
Jano-jpg-6mhf

Софтуерният пакет за управление на бизнеса bgERP има нова версия с кодовото име "Джано". По традиция версиите на системата носят имена на български планински върхове.

 

Какво е новото във версия "Джано"?

1. Работа с Документи
 • Подобрения в календара и задачите в портала;
 • По-добро показване на файловете (скриване на html и eml файловете);
 • При клониране на проект добавена опция да се клонират и настройките към него;
 • Подобрена работа с тагове;
 • Усъвършенствана е търсачката при търсене на думи, разделени с препинателни знаци;
 • По-добро блокиране на потребител при работа от различни устройства.
2. Имейли
 • Правила за автоматично затваряне, оттегляне и изтриване на нишка след определено време;
 • При създаване на списъци за циркулярно разпращане от документи, е възможно задаване на ограничение към извличаните имейл адреси, според стойността на сделките с контрагента.
3. Контрагенти
 • По-добра визуализация на групите в изгледа на фирмите и лицата.
4. Артикули
 • Импорт на данни в ценови политики;
 • Автоматично активиране (отваряне) на полето за избор на артикул в документите и възможност за работа само с клавиатура.
5. Производство и търговия
 • При автоматично разпределяне на разходи добавена опция зя избор - само върху складируеми или върху всички артикули;
 • Възможност за избор на еднократна или многократни доставки по сделка;
 • Платежни документи - Възможност за разпределяне на плащане по няколко фактури в сделка;
 • Отразяване разходите за строителство и формиране на себестойност чрез производствени операции - разходни обекти.
6. Логистика
 • Нови "Входящи оферти";
 • Преработени транспортни линии;
 • Автоматично изчисление на логистичните единици в Експедиционно нареждане/Складова Разписка;
 • В Протоколите за отговорно пазене при получаване/предаване на артикули е добавена опция за означаването им като наши или чужди;
 • Подобрена работа с палетния склад;
 • Възможност за запазване, отказване и възлагане на движения в палетния склад. Ревизия на палет;
 • Лог на потребителските действия в палетния склад.
7. Сайт
 • Подобрена работа със събитийни артикули в онлайн магазина;
 • Премахване по разписание на артикули от онлайн магазина, чието време за продажба е изтекло;
 • Възможност за добавяне и преглед на "Любими артикули";
 • Показване в онлайн магазина на последно поръчваните артикули по дата;
 • Клониране на група в онлайн магазина в друг домейн и клониране на артикулите към нея.
8.Справки
 • Активирани документи по време;
 • Сравнение на цени.

   

Какво е bgERP?

Чрез bgERP българските фирми могат реално да оптимизират бизнеса си без да инвестират огромни суми. Системата има богата функционалност, което не само прави излишно използването на множество различни софтуери, но и дава на мениджърите контрол върху всички бизнес процеси чрез един интерфейс. bgERP съдържа:
 • Иновативна система за документооборот, показваща всички свързани документи в нишки, подобно на социалните мрежи
 • Вътрешна комуникация между екипа: задачи, коментари, бележки
 • Информация и работа с контрагенти. Цялостно решение за корпоративен имейл
 • Търговия: доставки, офериране и продажби
 • Склад: наличности, текущи и очаквани, палетни стелажи, връзка с транспортни линии
 • Производство: проследяване по задания и операции на всяка една единица произведена продукция
 • Модерно POS решение
 • Изграждане и управление на множество сайтове и електронни магазини, директно генериращи продажби в системата
 • Многобройни справки и отчети
 • Редица допълнителни модули: връзка с телефонна централа Asterisk, поддръжка и наблюдение на инфраструктура, GPS проследяване, контрол на достъпа и други

   

Най-важните предимства на bgERP

 • Лиценз с отворен код, който не само намалява разходите за придобиване, но и дава възможност на потребителите да допълват функциите ѝ, както и когато решат
 • Уеб базиран интерфейс. Системата достъпна от най-различни компютри и телефони, без инсталиране на никакъв допълнителен софтуер на тях
 • Спецификите на българския бизнес, норми и култура са взети предвид при разработката ѝ

   

Как да получа оферта за внедряване?

Ако прецените, че не можете да се справите сами с внедряването или искате да извлечете максимума от bgERP, може да потърсите нашите услуги. Като създатели на bgERP ние можем да ви предложим пълноценно внедряване, предшествано от анализ и оптимизация на вашите бизнес процеси. Заявете интереса си към внедряване на системата във вашата фирма като попълнете този формуляр:

https://experta.bg/B/R/inquiryForm

За автора на bgERP

Създател на проекта е фирмата от Велико Търново - Експерта ООД, която е основана през 1997 г. Проектът bgERP започва през 2003 г., а от 2010 г. е с отворен код.