bgERP.com
bgERP има нова главна версия - 19.51 "Вежен"
vexhenlog-cmyk-jpg-xc8u
Системата за управление на бизнеса с отворен код bgERP има нова версия - 19.51 "Вежен". След повече от година време след предходната, тя е публикуваната в самия край на 2019 и съдържа редица нововъведения. По-важните са следните:

1. Интерфейсни подобрения
 • Настройваем портал - възможност потребителят да настройва блоковете, цветовете, подредбата
 • Потребителско добавяне към портала на блокове от тип задачи, папки или общи цели
 • Разделяне на задачите на два списъка в портала - с начало (/край) и без

   
2. Работа с Документи
 • Нов модул Архиви - за управление и организация на физически архиви
 • Опция за изнасяне бързи бутони на избрани типове документи в настройките на всяка папка
 • Улеснение при добавяне на връзка - показват се последно използваните документи/файлове
 • Подобрения в експорта на документи
 • Нов шаблон на експедиционните нареждания - Пакинг лист за митница
 • Възможност за клониране на проекти

   
3. Имейл подсистема
 • Възможност за виждане на цялата нишка с имейли във външната част
 • Оптимизиране изгледа на имейлите - без вътрешно-фирмените бланки, прикачени файлове, икони
 • Подобрения при показване името на изпращача в изходящите имейли

   
4. Циркулярни имейли
 • Възможност за задаване на отрицателен списък в циркулярните имейли
 • Възможност за създаване на списък за разпращане чрез импорт на данни от вътрешни документи - оферти, продажби и запитвания

   
5. Контрагенти
 • Добавен филтър по държави при създаване на списъци с клиенти чрез импорт от визитника

   
6. Артикули
 • Нов драйвер за артикул от тип 'Производствен етап'
 • Възможност за изчисляване на средно-доставна себестойност
 • Възможност за търсене на артикул по баркод в системата

   
7. Производство и търговия
 • Добавена нова функционалност на производствените операции
 • Изцяло нов терминал за бързо въвеждане на производствени операции
 • Възможност за вземане на данни от везна в производствените операции
 • Възможност за автоматично добавяне на прогрес към производствените операции с работна карта
 • Нова структура и добавени функции на производственото оборудване и поддръжката му
 • Нови типове партиди и нови опции за партиди - задължително използване и задължителна наличност
 • Моментна рецепта - нов вид рецепта за произвеждане на артикули в момента на продажбата (експедирането)

   
* Премахната възможност за печат на фискални бонове - вече се поддържа в одобрения от НАП аналогичен продукт bgERP-N18 според изискванията на Наредба-18

8. Логистика и транспорт
 • Изчисляване на очаквани, запазени и налични количества в складовете
 • Възможност в експедиционните нареждания и складовите разписки да се въвеждат и услуги
 • Индикатори за изходящи складови документи
 • Изцяло преработен палетен склад със стелажи
 • Създаване и използване на зони и движения в палетния склад
 • Работа с партиди в палетния склад

   
9. Управление на персонала
 • Нови индикатори за ефективност на персонала

   
10. Нови справки
 • Счетоводство » Фактури по контрагент
 • Счетоводство » Артикули с отрицателни количества
 • Счетоводство » Неактивирани контиращи документи
 • Производство » Заработки
 • Склад » Залежали артикули
 • Склад » Складови наличности
 • Склад » Неизпълнени количества
 • Логистика » Сравнение на очакваните и реалните транспортни разходи
 • Логистика » Линии по шофьор
 • Персонал » Отсъствия по служители
 • Сайт » Брояч на ресурси
 • Проследяване » Мониторинг на превозни средства

   
11. Онлайн магазин
 • Пълнофункционален онлайн магазин
 • Създаване на продажба-заявка от онлайн поръчка
 • Разширяване на възможностите на нюзбара
 • Възможност за задаване на robots.txt, siteMap.xml и други файлове за домейна
 • Възможност за задаване на кратки URL-и

   
12. Проследяване и Локация
 • Вербализиране на позиция спрямо най-близкия обект на фирмата

   
13. Лаборатория
 • Доработен модул с добавени нови функционалности

   
14. Работа с файлове
 • Подобрения при работа с файлова група - възможности за виждане и добавяне от външен потребител, за добавяне без да има хранилище (директно в системата), за изпращане на нотификации при действия с файловете в групата
 • Възможност за навигиране във файловете на архивите и документите

   
15. Кодиране и системни подобрения
 • Съвместимост с PHP 7
 • Подобрени стандарти за кодиране
 • Усъвършенстван начин за дебъгване
 • Подобрено бързодействие
 • Пакет за добавяне на периферия
 • Драйвер за етикетен принтер TD2120N
 • Логове на роли
 • Нов плъгин за прогноза за времето darksky

Добавете коментар

 Име
 Имейл
 Сайт