bgERP.com
Споразумение за сътрудничество между Русенски университет "Ангел Кънчев" и "Експерта" ООД
RuseUNI-jpg-rcac
На 20 ноември 2019 г. се сключи Споразумение за сътрудничество между Русенски университет "Ангел Кънчев" и "Експерта" ООД. Партньорството между висшето училище и софтуерната компания има за цел да бъдат осъществявани съвместни дейности, свързани с подпомагане на учебния процес и реализацията на пазара на труда на студентите от Факултет "Бизнес и мениджмънт".
"Експерта" ООД осигурява безплатен достъп до системата за управление на бизнеса bgERP за учебни цели.

Сътрудничеството стартира с обмен на информация, опит и добри практики, чрез размяна на разработките:
  • "Да изпреварим конкуренцията с bgERP" - "Експерта" ООД
  • "Приложение на интегрирани информационни системи за управление на процесите в организациите" - РУ "Ангел Кънчев"

Добавете коментар

 Име
 Имейл
 Сайт