bgERP.com

Он-лайн демонстрация на bgERP


Демонстрация на системата може да разгледате на адрес:

https://reload.bgerp.com

Можете да се логнете със следните никове:
 • Ceo1 - управител 1 - има достъп до всички папки и менюта, с изключение на някои от менютата за настройки на системата;
 • Ceo2 - управител 2;
 • Admin - администратора на системата - с достъп до личните си и екипните папки и само до менютата за системни настройки и поддръжка;
 • Secretary - секретарка - с достъп до личните си и екипните папки и до специфични модули като "Разпращане" и "Кетъринг";
 • Account - счетоводител - с достъп до личните си и екипните папки и до всички модули в менютата "Счетоводство" и "Финанси", модули "Продажби", "Човешки ресурси" и т.н.;
 • Cash - касиер-отговорник за банковите сметки на фирмата - с достъп до личните си и екипните папки и пълен достъп до модулите "Каси" и "Банки" в меню "Финанси";
 • Hr - човешки ресурси - с достъп до личните си и екипните папки и до модул "Човешки ресурси";
 • Dealer - дилър - с достъп до личните си и екипните папки и до модулите "Каталог" и "Ценообразуване" от меню "Артикули" и до модул "Логистика » Доставки";
 • Sklad - началник склад-касиер - с достъп до личните си и екипните папки и до модулите "Складове" и "Каси";
 • Sell1 - продавач (екип "Магазин") - с достъп до личните си и екипните папки и до модулите "Продажби" и "POS" на меню "Търговия";
 • Work1 - работник 1 - с достъп само до личните си и екипните папки;
 • Work2 - работник 2

   
Паролата за всеки от тях е: bgERP2

Всички потребители на системата имат достъп до:
 • Документната система на bgERP - Документи » Всички и Документи » Имейли;
 • Визитника и Календара - Указател » Визитник и Указател » Календар;
 • Колцентъра - Обслужване » Централа; и
 • Файловата система на програмата - Система » Файлове

Тази инсталация на bgERP е направена само с демонстрационни цели и всички промени направени от потребителите се изтриват всяка нощ. Системата е персонализирана на измислената фирма "Рилоуд ООД", която произвежда енергийни напитки
 
terzportalb-cmyk-jpg-tsrw

paptrz-jpg-qwjr

komplepajefirm-jpg-nnp6

artikulkart-cmyk-jpg-k9ae

zaharivi-jpg-2d61

zaharilokaleza-jpg-4vfa