bgERP.com

Архив за месец Юни, 2016 

Поръчков софтуер по европейска програма
Вчера стартира програмата BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Интерес представлява нейната основна цел: Основната цел на процедурата е развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. ...
Версия v16.24 (Ком)
Разработчиците на bgERP пуснаха за свободно сваляне, инсталиране и обновяване най-новата версия на интегрираната система за управление на фирма. От сега нататък всички нови версии ще носят името на планински върхове в България. Освен фиксиране на важни бъгове, версията съдържа следните нови функции: Нов документ: Протокол за инвентаризация; ...