bgERP.com
Инсталиране bgERP на SuperHosting.bg
По време на конференцията Bulgaria Web Summit 2014 разговаряхме с представители на фирма СуперХостинг.БГ за възможността bgERP да се инсталира на техен виртуален сървър. Те ни дадоха тестов акаунт и ние пробвахме да инсталираме системата. Получи се добра инсталация и по всичко личи, че разходите на малка фирма за хостване на bgERP в облака на СуперХостинг.БГ ще са в рамките до 100 лв./м, без бекъп-а.
 
Ето накратко стъпките за инсталиране на bgERP, които всеки средно напреднал Линукс-потребител може да направи:

Създаване на виртуална машина от контролния панел на SuperHosting.bg

След като се логнете в дадения ви от SuperHosting.bg акаунт:
 • избирате от менюто отляво линка виртуални машини
 • бутона вдясно - създаване на VM
 • от предложения списък избираме Ubuntu 12.04 x64
 • и натискаме бутона NEXT
 • задаваме етикет на виртуалната машина, името на хоста и паролата на root потребителя.
 • от последващото меню задавате основните характеристики на виртуалната машина. По долу са дадени минималните изисквания. Във всеки последващ момент можете да ги промените според потребностите ви. Необходимо е единствено след това да рестартирате VM-a
 • Натискате бутона next
 • Следва създаването на виртуалната машина - бутон Създаване VM
 • В следващия прозорец ще видите информацията за стартираната VM, включително и публичното IP, чрез което можете да получите shell достъп по ssh.

   

Минимални изисквания на виртуалната машина за нуждите на bgERP:

 • Памет: 2 GB
 • CPU(s): 1 CPU
 • Дисково пространство: 20 GB - 1,5 GB за swap памет
 • Мрежова скорост: 10Mbps
 • OS: Ubuntu 12.04 64 bit

   

Последователност от команди за инсталиране на bgERP


Обновяване на системата:

 • apt-get update
 • apt-get upgrade
 • reboot

   

Инсталиране на apache, php, mysql

 • apt-get install mysql-server
 • apt-get install phpmyadmin

   

Добавяне на git

 • apt-get install git

   

Отиваме в директорията на уеб-сървъра

 • cd /var/www/

   

Сваляме пакета от github.com

 • git clone git://github.com/bgerp/bgerp.git

   

Подготвяме уеб-директорията за bgERP-a

 • cp ef/_docs/webroot . -R
 • apt-get install vim
 • Отваряме конфигурацията на Apache - vi /etc/apache2/sites-enabled/000-default и му задаваме да "сервира" файловете от директорията /var/www/webroot. Резултата трябва да е следния:
    DocumentRoot /var/www/webroot
    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride All
    </Directory>
    <Directory /var/www/webroot/>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>
 • Записваме файла с командата :wq

   

Настройваме връзките на bgERP с MySQL

 • През phpmyadmin-a - http://[вашето IP]/phpmyadmin създаваме потребител с база и парола за bgERP
 • cp ef/_docs/conf . -R
 • mv conf/myapp.cfg.php conf/bgerp.cfg.php
 • vi conf/bgerp.cfg.php - задаваме стойностите на EF_DB_USER и EF_DB_PASS, EF_SALT, EF_USERS_PASS_SALT, EF_USERS_HASH_FACTOR

   
 • Записваме файла с командата :wq

   

Задаваме пътя до кода и името на приложението

 • vi webroot/index.cfg.php
 • DEFINE( 'EF_ROOT_PATH', '/var/www');
  DEFINE('EF_APP_NAME', 'bgerp');

   

Инсталираме необходимите модули за Apache и PHP

 • a2enmod rewrite
 • a2enmod headers
 • apt-get install php5-curl

   

Рестартираме Apache:

 • service apache2 restart

   

Задаваме подходящи права за Apache

 • chown www-data:www-data webroot/ -R
 • cd ..
 • chown www-data:www-data www/ -R

   

Настройваме Cron да активира ежеминутни процеси в bgERP

 • Отваряме конфигурацията на Cron: vi /etc/crontab
 • Добавяме ред:
* * * * * root wget --spider -q 'http://localhost/core_Cron/cron'

Инсталираме необходимия външен софтуер чрез следната последователност от команди

apt-get install file
apt-get install wkhtmltopdf
apt-get install librsvg2-bin
apt-get install xvfb
apt-get install ghostscript
apt-get install imagemagick
apt-get install zbar-tools
apt-get install software-properties-common python-software-properties
add-apt-repository ppa:guilhem-fr/swftools
apt-get update
apt-get install swftools
apt-get install xpdf-utils
apt-get install unoconv
apt-get install p7zip-full
apt-get install libreoffice
apt-get install tnef

Нагласяме bgERP да се вижда на наш домейн или под-домейн

 • Добавяме A запис в DNS-а на домейна ни за IP-то на виртуалната машина

   

Стартираме инициализирането на bgERP

 • В адрес-бара на браузъра въвеждаме: http://mydomain.com