bgERP.com
Онлайн демонстрация на bgERP
reload-login
Вече може да разгледате bgERP без да се налага да инсталирате системата. Специално за целта измислихме фирма Рилоуд ООД, която според нашата легенда е производител на безалкохолни енергийни напитки.
Въпреки, че все още много от модулите не са инициализрани с начални данни, може да разгледате как работи документната под-система, имейл под системата, визитника, календара, продуктовия каталог и ценообразуването. Скоро ще добавим POS модула (продажби в магазин) и обикновените продажби (оферти, заявки, продажби, фактури, експедиция на стоки, плащания).

Продължете с Он-лайн демонстрация на bgERP