bgERP.com
bgERP има обновен интерфейс и нови възможности
bgerp-sqare-png-i8jy
Въпреки, че по план основната версия на bgERP трябва да излезе в края на м. октомври тази година, решихме да пуснем натрупаните нововъведения като междинен релийз с номер 15.27.
Може да разгледате демонстрацията на системата или да я инсталирате на ваш сървър. Кодът е написан на езика PHP и се намира в хранилището на GitHub.

Новите неща в тази версия:

Интерфейс:
 • Нова, модерна тема с по-красив и стилен дизайн. Всеки потребител може да се върне на класическия интерфейс от персонализацията на профила си.
 • Бърз достъп до профила на потребителя, промяна на изгледа и др.
 • Лесен достъп до търсачките: в документи, в папки, във фирми и лица.
 • Възможност за добавяне на персонални бързи връзки от всеки потребител.

   
Маркетинг:
3-1-png-agd5-1

 • Абониране за информационен бюлетин/нюзлетър във външната част (сайт изграден чрез bgERP).

   
CRM:
 • Подобрена поддръжка и работа с партньори (контрактори), които имат ограничен достъп до системата.
 • Дървовидна структура за групите контрагенти.

   
Документна система:
 • Скриване на множество документи в нишка - по-добра прегледност при разглеждане на дълги нишки.

   
Логистика:
 • Подобрени "Транспортни линии" - възможност за избор/промяна след активирането на експедиционния документ, задаване на обем и тегло на пратката, сумиране на тегла, обеми и суми за цялата линия. Това улеснява ексван и приселинг продажбите.

   
Производство:
 • Нов документ "Протокол за бързо производство" - възможност за производство, генерирано директно от заявката, с директно влагане на необходимите ресурси според съществуващата за произвеждания артикул активна рецепта, както и описаното в секцията "Влагане" на самия Протокол за бързо производство.
 • Артикулите могат да се групират в дървовидна структура.

   
Счетоводство:
 • Нов документ "Корекция на стойности" - разпределяне на разходи (например за доставка) и други корекции на стойности пропорционално на сумата, количеството, теглото и обема на артикулите в сделката.
 • Възможност за задаване и следене на лимити за сметка или перо. По този начин системата може да известява, когато даден продукт е паднал под определено количество в склада или клиент е надвишил кредитния си лимит.

   
Нови отчети:
 • Счетоводство - Кореспонденция по сметки
 • Финанси - Обороти банка
 • Финанси - Обороти каса
 • Планиране - Планиране на производството
 • Планиране - Планиране на покупки на стоки
 • Счетоводство - Балансов отчет по периоди

   
Пълен списък с функциите на bgERP може да видите тук.bgERP е система за управление на бизнеса с отворен код и отзивчив уеб интерфейс. Разпространява се безплатно под GPLv3 лиценз, който позволява на всеки да я инсталира, модифицира и използва неограничено дълго време. Внедряването ѝ позволява на мениджърите да са информирани за всички протичащи във фирмата процеси, които се отразяват документално (имейли, фактури, задачи, входящи позвънявания, договори, ...). Има възможности за интеграция с IP камери, датчици, телефонна централа Астериск и др. Управлява корпоративен имейл сървър, и рендира без излизане от уеб-приложението над 100 файлови формата.