bgERP.com

bgERP е система за управление на бизнес


ERP и CRM системите са мощното оръжие в конкурентната надпревара. Те дават възможност за оптимизиране на дейностите и подобряване на резултатите на всеки бизнес.

На пазара се предлагат много ERP и CRM системи, с най-разнообразни цени и функции. Въпреки впечатляващите обещания, много често внедряванията са неуспешни и получения ефект е малък или отрицателен. За да избегнем проблемите на досегашните системи за управление на бизнеса, ние създадохме bgERP.
 
Най-важните предимства на bgERP са:

Иновативна организация на документите

docs
Всички документи са подредени в нишки, отговарящи на бизнес процесите във фирмата, а нишките се съхраняват в папки, свързани с контрагенти, вътрешни проекти, имейл кутии и др. С бързо търсене може да намерите интересуващият ви документ и да видите предхождалите и последвалите го документи.


Богати, разширяеми възможности

Tools-1-1
В системата са интегрирани множество функции, така че тя може да отговори на нуждите на най-различни организации. Независимо дали се занимавате с производство, услуги или търговия, bgERP може да ви помогне значително, за да бъде вашия бизнес по-конкурентоспособен. Софтуерът е проектиран така, че максимално да улесни добавянето на нови функции.


Уеб-базиран интерфейс

browsers
Всички функции са достъпни от най-различни устройства, които разполагат със съвременни браузъри: компютри, смарт телефони, таблети и др. Не е необходимо да се свалят приложения. Начинът на работа е близък до социалните мрежи.


Open Source лиценз - GPL

gpl
Лицензът за софтуер с отворен код GPL версия 3 дава възможност безплатно да свалите цялата система и да я използвате както желаете. Без ограничения, пробни периоди или липсващи функции. Ако сте софтуерен разработчик, може да правите допълнения към системата, които да разпространявате по желан от вас начин.


Linux, Apache, MySQL, PHP

lamp
Системата работи върху стандартен, добре познат софтуер за създаване на уеб-приложения. В България има много програмисти, които биха могли да допълнят системата с необходимите за вашия бизнес компоненти.


100% български продукт

bgmap
bgERP е създадена в България и по замисъл е предназначена за ползване в български фирми. При разработката ѝ са взети предвид спецификите на българския бизнес и култура.
 
 
 

Защо трябва да внедрите bgERP?


За да работи ефективно вашата фирма, най-важни са следните три неща:

 • Мотивираност на служителите;
 • Информираност на мениджърите;
 • Контрол върху бизнес операциите.

   
bgERP е свободен, уеб-базиран софтуер, с който могат да се следят, управляват и автоматизират всички важни процеси в една фирма.

Внедрете bgERP, ако ви трябва:

 • Софтуер за фактуриране
 • CRM софтуер (връзки с клиентите)
 • WMS софтуер (управление на складове)
 • Търговски софтуер с възможности за ексван и приселинг
 • Онлайн магазин
 • POS система за магазин
 • Корпоративен имейл сървър
 • Екипен софтуер със задачи и проекти
 • Организация на логистиката и транспорта
 • Документооборотна система
 • Софтуер за поддръжка на системи за управление на качеството
 • Софтуер за производство
 • ERP - Планиране на ресурсите на предприятието
 • Софтуер за наблюдение на IP-устройства
 • CMS софтуер (управление и поддръжка на уеб сайт)

Ако внедрите bgERP, ще имате единна система, която покрива не само сегашните ви нужди, но и тези които ще се появят в бъдеще. Лицензът за bgERP се предоставя безплатно и вие може да свалите системата и да я използвате неограничено. Ще заплатите при необходимост само съпътстващите услуги - конфигуриране, обучение, хостинг и поддръжка, които са малка част от стойността на други системи.

Колко ще струва внедряването на bgERP в моята фирма?


Използването на ERP/CRM система е критично важно за дигитализацията на всяка фирма. Освен качеството на софтуера, от голямо значение е и подхода при самото му внедряване в бизнеса. Тъй като разработчиците на bgERP са базирани в България, те могат да помагат на всеки етап от този процес: анализа на бизнес процесите, съпоставката им с най-добрите практики при използването на системата, практичното прилагане, миграцията от стари системи, дописване на специфични функционалности, конфигуриране и хостване на системата са само част от услугите, които може да получите от нашите експерти.

Ако искате да получите конкретна оферта за внедряване, моля попълнете въпросника на този линк:

https://bgerp.com/B/R/questionnaire