bgERP.com

Разработчици на модули за bgERP


Много често се налага функционалността на bgERP да бъде разширена с модули, специфични за определен бизнес. Примери за подобни разширения са под-системите за офериране и приемане на поръчки, както и проследяване на готовото производство.

bgERP е направена така, че разширяването на възможностите ѝ да става сравнително лесно и да не създава опасност за работата на ядрото ѝ. В системата е използван шаблон Observer с който е реализирано генериране и обработка на вътрешни събития. Новите модули в системата могат да прихванат обработката на специфични събития и да допълнят функциите и изгледа ѝ, без да се внасят промени в основния код.

По-долу ще публикуваме списък с фирми и лица, които предлагат услуги за надграждане на bgERP:

Експерта ООД - В. Търново
Адрес и контакти
5000 В. Търново
PK 426
Тел.: 062 / 611-539
Имейл: team [аt] experta.bg


Ако желаете да ви добавим в този списък, изпратете представяне на възможностите си да разработвате модули към с bgERP на адрес partners [аt] bgerp.com