bgERP.com

Декларация за защита на личните данни


Целта на настоящата Декларация е да информира потребителите на този уебсайт за естеството, обхвата и целта на събирането и обработката на лични данни от оператора на уебсайта Експерта ООД.

Операторът на уебсайта защитава вашите данни изключително сериозно и ще третира вашата лична информация поверителна и в съответствие със законовите разпоредби. Тъй като новите технологии и постоянното по-нататъшно развитие на този уебсайт означават, че може да е необходимо да се направят изменения към настоящата Декларация, препоръчваме ви периодично да се информирате за новите ѝ версии.

Събиране на лични данни
Експерта ООД извършва търговски операции изключително с бизнес клиенти и доставчици. При това събирането на лични данни на физически лица е сведено до минимум. Във формите на сайта ни никъде не е задължително въвеждането на имена, а когато въвеждате имейл или телефон, ние предпочитаме да посочите вашите бизнес-контактни данни.

Съхраняване на вашите данни
Вашите данни се съхраняват в надеждна ERP система, на сървъри разположени на територията на Европейският Съюз. Данните свързани с договорни отношения се съхраняват за времето до приключването им, както и след това, за изискуемото от закон време за пазене на архив на стопанските операции.

Споделяне на данните ви с трети лица
За да ви предоставим нашите услуги, понякога се налага да споделяме данните ви с трети лица, например:

  • Банки и системи за плащания, чрез които правим или получаваме плащания от физически лица
  • Куриерски, транспортни и спедиторски фирми, под-изпълнители на нашите логистични оперерации
  • Счетоводни и одиторски фирми, които изпълнявайки задълженията си, получават достъп до нашата документация
  • Дъщерни и свързани фирми, представляващи нашата бизнес-група, с които споделяме информация за клиенти и доставчици, когато те участват в нашите търговски операции.

     
Ние не споделяме вашите данни с фирми извън нашата бизнес-група за маркетингови цели. Ние изискваме от всички лица, на които предоставяме вашите лични данни, да спазват законодателството на ЕС и България, така, както и ние.

Бисквитки
Нашият уеб сайт използва така наречените "бисквитки". Те представляват малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на вашето крайно устройство.
Целта на тези "бисквитки" е да направим сайта ни по-удобен за употреба.

Ако не желаете бисквитките, може да спрете съхраняването им, като настроите браузъра си да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството ви "бисквитки". По този начин вие определяте, кои "бисквитки" да бъдат съхранени и кои - не.

Онлайн услуги на трети лица
Някои уеб-сайтове използват услуги, които могат да следят вашето поведение в Интернет. Такива например са инструментите за анализ на трафика, платформите за реклама или интеграциите със социални мрежи. Към момента ние не използваме подобни външни услуги в този сайт.
 
Нюзлетъри
Сайтът ни дава възможност да се абонирате за нашия нюзлетър. Във всеки наш нюзлетър най-отдолу има линк, с който може да премахнете имейла си от нашия списък. Ако по-късно желаете отново - може да добавите имейла си чрез бутоните на нашия сайт.

Права за вашите лични данни
Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.

Ако смятате, че нашето обработване на вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, моля да се свържете с нас. Ако нашите действия не ви удовлетворят можете да се обърнете към компетентния административен орган - Комисията за защита на лични данни.

Администраторът по смисъла на закона за защита на данните и по-специално съгласно Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) е:

   Експерта ООД
   Западна Индустриална Зона
   5000 В. Търново
   България
   Тeл: 062 611-539
   Електронна поща: privacy [аt] experta.bg