bgERP.com

История на проекта "bgERP"


"Всяко приложение, което може да бъде уеб-базирано, ще стане уеб-базирано. Системите за управление на бизнеса не са изключение."

М. Георгиев

Идеята за bgERP възникна през 2003 г. с намерението да се обединят няколко уеб приложения, използвани в бизнеса на едно производствено предприятие. Още същата година, на 01 юли беше запазен домейна bgerp.com.

Първата версия на bgERP се появи на бял свят в края на 2003 г. и около 9 години беше използвана успешно в същото това предприятие. В началото на 2011 г. създателите на тази първа версия решиха да направят достъпна системата bgERP за всички български фирми, които желаят да оптимизират бизнеса си, чрез уеб-базиран софтуер.
 
Малък екип от 6 души започна работа по bgERP 2.0 през пролетта на 2011 г. с цел да направи приложението от нула, но с по-съвременни средства, запазвайки поуките и опита, който е извлечен от досегашното използване на bgERP.

По надолу накратко е описана работата по проекта bgERP през годините, и са отбелязани добавяните и подобрявани функционалности на всеки етап от неговото развитие.

Версия 21.16(Bezbog) - 22.04.2021 год.

1. Работа с Документи
 • Възможност за тагване (маркиране) на документ. Различни маркери, според действията с документа
 • Възможност за показване на таговете в "Най-новото" в портала
 • Възможност за качване на картинки с copy/paste и файлове с влачене (drag and drop)
 • Възможност партньорите да разглеждат документи директно от браузъра
 • Подобрен експорт на някои документи. Възможност за експорт към/импорт от клипборда
 • Възможност за групово маркиране/отмаркиране с Shift във формите за избор с чекбоксове
 • Подобрена работа с пасажи. Добавени още документи, в които могат да се използват
2. Имейли
 • Подобрения при анализирането на имейлите за определяне на СПАМ
 • Възможност за възстановяване на документи от СПАМ имейли
3. Контрагенти
 • Автоматично групиране на контрагентите по държави
4. Артикули
 • Автоматично закриване на неизползвани артикули - стандартни и нестандартни
5. Производство и търговия
 • Експорт/Импорт на детайлни редове в търговските документи през клипборда
 • Подобрения в Декларации за съответствие - задаване на потребителски полета с плейсхолдъри
 • Добавена възможност за автоматично приключване на задания за производство
 • Хоризонти на планиране: Информация за наличността в склада, след определено време, с отчитане на всички очаквани движения
 • Възможност за отчитане на производството и с втора мярка на артикула
 • Подобрения в автоматичното разпределяне (рутиране) на запитвания
6. Сайт
 • Възможност за повече от едно меню от тип Блог
 • Възможност за отнасяне на блог статии към различни категории от различни менюта.
7.Справки
 • Допълнения в справки Продадени артикули и Произведени артикули и др.

   
   

Версия 20.49 (Sinanitsa) - 03.12.2020 год.


Интерфейсни подобрения
 • Възможност в портала да се добави блок за показване на най-новите нишки
Работа с Документи
 • Възможност за разархивиране на архиви с пароли
 • Възможност за преместване на последен документ от нишката, като начало на нова
 • Възможност за задаване на повторения по работни дни в напомнянията
Контрагенти
 • При създаване на нова фирма, автоматично се извличат данните от VIES или от Търговския регистър
 • Възможност за настройка на действията с бързите бутони в папките
Артикули
 • Променени срокове и начин на закриване на артикули без движение.
 • Възможност за настройка на категории, в които да се закриват артикулите
Производство и търговия
 • Изцяло преработен и подобрен POS модул. Добавена функционалност за работа само от клавиатурата
 • Добавен пакет borsa с функционалност за заявяване и запазване на артикули
 • Печат на етикети от протокол за производство
 • Добавени допълнителни филтри в списъците със сделките
Логистика и транспорт
 • Интеграция с приложението на Speedy за създаване на товарителници
 • Възможност за изчисляване на 'Средна складова' себестойност
Нови справки
 • Инкасиране безналични плащания
 • Активирани документи по време
 • Вложени артикули по задания
 • Планиране на материали
 • Престой на палети
 • Закупени артикули
 • Движения на материали
Онлайн магазин
 • Разширени настройки и подобрения за онлайн магазина. Добавена възможност за показване на артикулите от всички продуктови групи като списък
 • Подобрено показване на свързани артикули
Телефонна централа
 • Възможност за регистриране на обаждане чрез PAMI (PHP Asterisk Manager Interface). Може да се избере дали да се регистрират входящите и изходящите обаждания.
 • Извличане на телефонни номера от входящи имейли в папките на контрагенти и добавяне към визитника и централата
Управление на сайтове
 • Нова широка тема във външната част
 • Подобрено търсене във външната част
Работа с файлове
 • Споделяне на файлове с приложение за телефон - PWA (Progressive Web Apps). Файлове, създадени в мобилни телефони могат да се споделят лесно в PWA на bgERP
Кодиране и системни подобрения
 • Възможност за синхронизиране между две bgERP системи

   

Версия 19.51 (Vezhen)- 23.12.2019 год


Интерфейсни подобрения
 • Настройваем портал - възможност потребителят да настройва блоковете, цветовете, подредбата
 • Потребителско добавяне към портала на блокове от тип задачи, папки или общи цели
 • Разделяне на задачите на два списъка в портала - с начало (/край) и без
Работа с Документи
 • Нов модул Архиви - за управление и организация на физически архиви
 • Опция за изнасяне бързи бутони на избрани типове документи в настройките на всяка папка
 • Улеснение при добавяне на връзка - показват се последно използваните документи/файлове
 • Подобрения в експорта на документи
 • Нов шаблон на експедиционните нареждания - Пакинг лист за митница
 • Възможност за клониране на проекти
Имейл подсистема
 • Възможност за виждане на цялата нишка с имейли във външната част
 • Оптимизиране изгледа на имейлите - без вътрешно-фирмените бланки, прикачени файлове, икони
 • Подобрения при показване името на изпращача в изходящите имейли
Циркулярни имейли
 • Възможност за задаване на отрицателен списък в циркулярните имейли
 • Възможност за създаване на списък за разпращане чрез импорт на данни от вътрешни документи - оферти, продажби и запитвания
Контрагенти
 • Добавен филтър по държави при създаване на списъци с клиенти чрез импорт от визитника
 • Възможност за връзка между Контрагент и Проект
Артикули
 • Нов драйвер за артикул от тип 'Производствен етап'
 • Възможност за изчисляване на средно-доставна себестойност
 • Възможност за търсене на артикул по баркод в системата
Производство и търговия
 • Добавена нова функционалност на производствените операции
 • Изцяло нов терминал за бързо въвеждане на производствени операции
 • Възможност за вземане на данни от везна в производствените операции
 • Възможност за автоматично добавяне на прогрес към производствените операции с работна карта
 • Нова структура и добавени функции на производственото оборудване и поддръжката му
 • Нови типове партиди и нови опции за партиди - задължително използване и задължителна наличност
 • Моментна рецепта - нов вид рецепта за произвеждане на артикули в момента на продажбата
Логистика и транспорт
 • Изчисляване на очаквани, запазени и налични количества в складовете
 • Възможност в експедиционните нареждания и складовите разписки да се въвеждат и услуги
 • Индикатори за изходящи складови документи
 • Изцяло преработен палетен склад със стелажи
 • Създаване и използване на зони и движения в палетния склад
 • Работа с партиди в палетния склад
Управление на персонала
 • Нови индикатори за ефективност на персонала
Нови справки
 • Счетоводство » Фактури по контрагент
 • Счетоводство » Артикули с отрицателни количества
 • Счетоводство » Неактивирани контиращи документи
 • Производство » Заработки
 • Склад » Залежали артикули
 • Склад » Складови наличности
 • Склад » Неизпълнени количества
 • Логистика » Сравнение на очакваните и реалните транспортни разходи
 • Персонал » Отсъствия по служители
 • Сайт » Брояч на ресурси
 • Проследяване » Мониторинг на превозни средства
Онлайн магазин
 • Пълнофункционален онлайн магазин
 • Създаване на продажба-заявка от онлайн поръчка
 • Разширяване на възможностите на нюзбара
 • Възможност за задаване на robots.txt, siteMap.xml и други файлове за домейна
 • Възможност за задаване на кратки URL-и
Проследяване и локация
 • Вербализиране на позиция спрямо най-близкия обект на фирмата
Лаборатория
 • Доработен модул с добавени нови функционалности
Работа с файлове
 • Подобрения при работа с файлова група - възможности за виждане и добавяне от външен потребител, за добавяне без да има хранилище (директно в системата), за изпращане на нотификации при действия с файловете в групата
 • Възможност за навигиране във файловете на архивите и документите
Кодиране и системни подобрения
 • Съвместимост с PHP 7
 • Подобрени стандарти за кодиране
 • Усъвършенстван начин за дебъгване
 • Подобрено бързодействие
 • Пакет за добавяне на периферия
 • Драйвер за етикетен принтер TD2120N
 • Логове на роли
 • Нов плъгин за времето darksky
Управление на продажбите в търговски обекти
 • Премахната възможност за печат на фискални бонове - вече се поддържа в одобреният от НАП продукт bgERP-N18 според изискванията на Наредба-18. За повече информация може да се свържете с фирма "Експерта ООД".

   

Версия 18.25 (Shabran) - 27.06.2018 год.


Интерфейсни подобрения
 • Клавишни комбинации за бърз достъп до често използвани функции, с възможност за потребителско задаване.
 • Дървовидна структура на отметките (букмарките) в десния слайдър и възможност за групирането им.
Работа с файлове
 • Възможност за експорт на документи в xls, pdf, html, csv, doc. Генериране на Интернет връзка към документ.
 • Възможност за редактиране на създадени вече документи в системата с редактор TinyMCE
 • Подобрено OCR-ване (извличане на текст от графични файлове) с помощта на Tesseract.
 • Подобрено показване на kml и kmz файлове.
 • Възможност за отпечатване на прикачен файл директно от браузъра
XMPP Чат
 • Пакет Prosody XMPP Чат, който дава възможност да се администрира чат сървър от bgERP.
- Пакет conversejs за уеб-базиран чат и възможност за нотифициране по него.
Работа по задачи
 • Подобрения при работата със задачи - отбелязване прогреса по задача с коментар, допълнителни настройки за нотификации, създаване на отложени задачи.
Имейл подсистема
 • Възможност за задаване на потребителски правила за определяне на СПАМ рейтинг
Нови документи
 • Протокол за Вътрешно общностно придобиване (ВОП)
 • Международна товарителница (CMR)
Нови справки
 • Неактивни контиращи документи
 • Неплатени фактури по клиент
 • Платежни документи в състояние 'заявка'
 • Задания за артикули с възложени задачи
 • Продадени артикули
 • Начислено ДДС при продажба без фактура
 • Дефицит на складове
 • Артикули - наличности и лимити
 • СПАМ филтър
Организационна структура
 • Нов начин на организиране на структурните единици на фирмата
 • Центрове на дейност с възможност за свързване към тях на ресурси на фирмата - персонал и оборудване
 • Пакет workpreff - съхраняване на CV-та на кандидат служители
Контрагенти
 • Възможност за редактиране на профила от външен потребител - партньор
 • Показване във визитките от кога е клиент фирмата/лицето
Производство и търговия
 • Възможност за задаване на адрес на доставка в запитване.
 • Настройка за показване на рецепти в артикули и задания
 • Контрол на датите в заданията
 • Печатане на етикети от артикули и задания
Онлайн магазин
 • Добавен пакет за създаване на онлайн магазин: Настройване, добавяне на продукти, количка за пазаруване, генериране на продажба. В момента пакета е с ограничени възможности, но предстои разширяването му
Логистика и транспорт
 • Дефиниране на логистични единици и видове транспорт
 • Възможност за задаване на логистични единици в складовите документи
 • Детайлно разпечатване на транспортна линия
 • Отговорно пазене интегрирано в Експедиционните нареждания и Складовите разписки
 • Нов калкулатор за транспорт: 'Безплатна доставка до България'
Лаборатория
 • Добавена нова функционалност за работа с референтни тестове, използване на формули в методите и връзка на тестовете с артикули.

   

Версия 17.43 (Orelyak) - 25.10.2017


 • Ново състояние "Заявка" за договори, задачи, касови, банкови и складови документи.
 • Ново поле "Срок до" на складови и платежни документи и промяна в действието на "Вальор".
 • "Резервиране" на количества от артикули в складовете с "Протокол за влагане" и "Експедиционно нареждане" в състояние "Заявка".
 • Обвързване на платежни документи с фактури.
 • Възможност за промяна на забележката към артикул в активирана фактура.
 • Възможност за "Промяна" на "нечувствителни" данни в активирана входяща фактура.
 • Поле "Счетоводна дата" във входящите фактури за определяне (автоматично или ръчно) на данъчния период (месец), в който фактурата да се включи в дневника по ДДС.
 • Печатане на етикети от експедиционни нареждания.
 • Подобрено определяне на транспортното тегло и обем в складовите документи.
 • Подобрена логика за изчисляването на заплати по формули.
 • Снимка на документ към определен момент - Изглед
 • Нов тип "Справки" с възможност за:
  • Промяна и настройване и след активирането;
  • Автоматично обновяване/опресняване през определен период от време;
  • Съхранение на последните Х версии и сравняването им;
  • Известяване на потребители при наличие на * * Настройка на тагове;
 • Нови справки:
  • Търсене в папка,
  • Готовност за експедиция,
  • Складови документи,
  • Индикатори,
  • Присъствена форма 76,
  • Договори, чакащи за задания,
  • Продукти по групи,
  • Продажби без фактура,
  • Промяна по разполагаемо количество,
  • Движения на материали,
  • Продадени артикули,
  • Просрочия по аванси,
  • Складови наличности.
 • Възможност за генериране на автоматични списъци с най-продавани артикули от последни продажби.
 • Нов тип артикул за транспортна услуга.
 • Подобрена работа с партиди. Информация за партидите в заданията.
 • По-лесна промяна на данните на контрагент директно при създаване на фактура (или друг документ, който изисква контактни данни).
 • Възможност за създаване на връзки между документи и файлове от различни нишки. Създаване на шаблонни връзки
 • Възможност за настройка на достъп (от листовия изглед) до сингъла на документи в папка, до която потребителят няма достъп.
 • По-прецизно настройване на възможността за избор на всички екипи във филтрите.
 • Подобрена работа с известяванията - възможност за настройване, маркиране/отмаркиране, запознаване и отваряне в нов таб, директно от портала.
 • Подобрения в автоматичното скриване/показване на документи.
 • Възможност за различни шаблони при отпечатване на документ.
 • Отпечатване на някои документи от мобилен принтер, чрез приложение за Android 5+ устройства.
 • Настройка и затваряне на списъка за Споделяне при голям брой потребители в системата.
 • Персонални настройки при показването на празниците.
 • Групово персонализирано изпращане на SMS съобщения.
 • Автоматично рутиране на писма по QR кода във файловете.
 • Изтриване на оттеглени имейли.
 • Възможност за обучаване на "SpamAssasin".
 • Автоматично оттегляне на писма, с по-голям СПАМ рейтинг.
 • Възможност за спиране на изпращането на имейли до определени домейни или шаблони.
 • Подобрена работа с файловете:
  • Файловете са преместени в "Документи->Всички->Файлове";
  • Подобрено е търсенето по файловете и документите във файловете;
  • Възможност за оптично разпознаване на символи (OCR) във файлове с tesseract и използване на невронни мрежи;
  • Визуализиране на kml и kmz (маршрути на карти), ics (събития в календар) файлове;
  • Възможност за увеличаване на изображението при преглед на файловете;
  • Възможност за създаване на входяща фактура (и други близки документи) от файл;
  • Възможност за сваляне на документите, като pdf, когато са отворени от външната част.
  • Автоматично индексиране на файловете и възможност за търсене в съдържанието им (дори и на изображения и архиви).
  • Скриптов език с основни функции за изчертаване (линии, криви, текст, въвеждане на размери на параметри и др). Резултатът може да се свали като pdf.
 • Възможност за записване на телефонните разговори и архивирането им.
 • Маркиране на записите от камерите, в които има движение.
 • Индикация за таба, в който редактираме.
 • Отбелязване на разрешаването или отказа в молба за отпуск.
 • Подобрения в бързодействието.

   

Версия 16.44 (Pascal) - 02.11.2016 год.


 • Контролиран достъп на външни потребители (партньори) до папки с документи с цел комуникация и създаване на запитвания и заявки за продажби;
 • Командировки, отпуски, болнични - показване на информация в профила на потребителя и работните графици;
 • Изчисляване на очаквани транспортни разходи и включване в цените на Оферти и Продажби;
 • Разходни обекти. Разпределяне на разходи по разходни обекти;
 • Листване на артикулите на контрагента;
 • Създаване на визитки на контрагенти, задачи и запитвания от телефонен разговор получен в системата;
 • Подобрен интерфейс на системата;
 • Нов начин за избор на период с филтър в листовите изгледи на страниците;
 • Нов изглед на кориците на фирми, лица, складове, каси, банкови сметки и др.
 • Нови отчети
  • Артикули - Продажбени артикули;
  • Документи - Създадени документи;
  • Счетоводство - Балансов отчет по период, Вземания от клиенти, Движения по сметки на доставчици, Задължения към доставчици, Закупени продукти, Обороти по период, Оборотни ведомости, Печалба по артикули, Печалба по клиенти, Печалба по продажби, Приходи от продажби на Стоки и продукти, Приходи от продажби по клиенти, Произведени продукти;
  • Финанси - Обороти банка, Обороти каса;
  • Планиране - Покупки на материали, Покупки на стоки, Задания по продажби;
  • Продажби - Задължения по фактура, Отклонения в цените по продажби;
  • Мониторинг - Записи на индикаторите;
  • Сделки - Задължения и просрочия;
 • Нови файлови типове за показване - RAW (3fr, ARW, SRF, CRW, ERF, MRW и други);
 • Синхронизиране на Файлови групи с отдалечени машини през SSH;
 • Създаване и използване на прототипни документи (шаблони).

   

Версия 16.24 (Kom) - 15.06.2016 год.


 • Нов документ: Протокол за инвентаризация
 • Подобрена логика за проследяване на просрочията
 • Добавена проверка за съответствие между: дата на фактура - срок на плащане - крайна дата за плащане
 • Създаване и клониране на нови продукти, директно в документите за покупка и продажба
 • Възможност за клониране на "Бележка" и "Задача"
 • Показване адреса на доставка при DAP логистичен термин
 • Бързи бутони в кориците на папки за най-честите операции (Покупка, Продажба, ...)
 • Възможност за задаване на цветовата тема на външната част
 • Контекстно меню за операциите с файлове
 • Бекъп на Amazon S3
 • Автоматично генериране на бланка за документите, с данните на фирмата
 • Добавен нов пакет за изпращане на SMS - netfinity
 • Самопоправка на БД и възможност за избор на енджин
 • Възможност за отдалечена обработка на файлове (в момента с abbyyocr9)
 • Показване на предупреждения при работа от localhost или частна мрежа
 • Предупреждения за възможност за измама в изходящите и входящите имейли;

   

Версия 16.11 - 14.03.2016 год.


Документооборот и комуникация
 • Възможност за сваляне на всички документи като PDF или HTML файлове
 • Подобрена интеграция с Google Drive
 • Възможност за "Харесвания" на документи, като в социалните мрежи
 • Подобрено бързодействие при търсене на документи
 • Нов изглед на обобщената информация в документите
 • Възможност за отложено изпращане на имейл;
 • Предупреждения за фишинг-имейли, които се опитват да заблудят потребителя
 • Възможност за промяна на повече документи след активирането им (коментари, задачи, сигнали и др.) с поддържане на версии и възможност за сравняването им
Производство
 • Шаблонни продукти, даващи възможност бързо да се създадат техни варианти
 • Рецепти (търговски и производствени):
  • Възможност за вложени етапи;
  • Количества, зависещи от параметри на продуктите;
 • Производствени задачи;
  • Отчитане на прогреса във всеки етап от производството
  • Разпечатване на етикети с баркод, за продуктовите единици към всяка производствена задача;
  • Възможност за отчитане на реално вложените суровини и материали, вместо по рецепта.
Отчетност
Други новости
 • Възможност за каскадно свързване на акаунтите в няколко bgERP системи, така че потребител в една система да получава известията си от друга
 • Показване на dwg и dwx файлове директно в браузъра
 • Валидиране на списъците с имейл адреси преди циркулярно разпращане
 • Подобрена система за логване (записване) действията на потребителите и системата. История - кой, кога, какво е правил с даден документ
 • Подобрен експорт/импорт на визитки на контрагенти
 • Експорт и импорт на артикули
 • Възможност за задаване на правила за управление на цифрови изходи на контролери, в зависимост от състоянието на входовете на контролерите и вътрешното състояние на системата. Изпращане на SMS при критични стойности
Подобрения на интерфейса
 • "Свиване" на документи в дълги нишки;
 • Падащи менюта с инструменти в списъчните изгледи.

   

Версия 15.27 - 03.07.2015 год.


Интерфейс:
 • Нова, модерна тема с по-красив и стилен дизайн. Всеки потребител може да се върне на класическия интерфейс от персонализацията на профила си
 • Бърз достъп до профила на потребителя, промяна на изгледа и др.
 • Лесен достъп до търсачките: в документи, в папки, във фирми и лица
 • Възможност за добавяне на персонални бързи връзки от всеки потребител
Маркетинг
 • Абониране за информационен бюлетин/нюзлетър във външната част (сайт изграден чрез bgERP)
CRM
 • Подобрена поддръжка и работа с партньори (контрактори), които имат ограничен достъп до системата
 • Дървовидна структура за групите контрагенти
Документна система
 • Скриване на множество документи в нишка - по-добра прегледност при разглеждане на дълги нишки
Логистика
 • Подобрени "Транспортни линии" - възможност за избор/промяна след активирането на експедиционния документ, задаване на обем и тегло на пратката, сумиране на тегла, обеми и суми за цялата линия. Това улеснява ексван и приселинг продажбите.
Производство
 • Нов документ "Протокол за бързо производство" - възможност за производство, генерирано директно от заявката, с директно влагане на необходимите ресурси според съществуващата за произвеждания артикул активна рецепта, както и описаното в секцията "Влагане" на самия Протокол за бързо производство
 • Артикулите могат да се групират в дървовидна структура
Счетоводство
 • Нов документ "Корекция на стойности" - разпределяне на разходи (например за доставка) и други корекции на стойности пропорционално на сумата, количеството, теглото и обема на артикулите в сделката
 • Възможност за задаване и следене на лимити за сметка или перо. По този начин системата може да известява, когато даден продукт е паднал под определено количество в склада или клиент е надвишил кредитния си лимит
Нови отчети
 • Счетоводство - Кореспонденция по сметки
 • Финанси - Обороти банка
 • Финанси - Обороти каса
 • Планиране - Планиране на производството
 • Планиране - Планиране на покупки на стоки
 • Счетоводство - Балансов отчет по периоди

   

Версия 15.13 - 31.03.2015 год.


Система
 • Настройки на папки и нишки - по колко теми да се показват, подредба и др.
 • Възможност за избор на модерна тема във вътрешната част - Система->пакет Core -> настройки-> Вътрешен изглед
 • Настройване на изгледа на външната част - един bgERP отговарящ на различни домейни се показва по различен начин
 • Задаване на цветова схема за външната част
 • Възможност за редуване на до 5 картинки банера с ефект
 • По-добро прихваща/показване на грешки
 • Сигнализиране на потребителя за липсваща/разпадната връзка
 • Показване на информация за заетото място от файлове и от базата
 • Работа с .dat файлове генерирани от outlook - tnef пакет - показва съдържанието им
 • Подобрение в работата със Система->Пакети - възможност за търсене и по-лесна работа
 • Избор на език при създаване на имейл
 • Възможност за използване на нов селект компонент - select2
 • Възможност за рапортуване на сигнал, въпрос или предложение
 • Сменяне на часовата зона в зависимост от местоположението
SMS
 • Работи с Андроид - smssync за изпращане на SMS
Централа
 • Показване на пренасочените обаждания в централата
 • Лесно търсене на телефонни номера в Google от централата
Етикети
 • Нов начин за отпечатване на етикети
Счетоводство
 • Документи за Приключване на период
 • Документ за автоматично прехвърляне на салда
 • Документ за корекции на баланса.
 • Изцяло преработена система за артикули
 • Протокол за отговорно пазене
 • Документ за отчети
 • Подобрени изходящи оферти
Производство:
 • Технологични карти (рецепти)
 • Задания за производство
 • Протокол за влагане
 • Протокол за производство
 • Бързо производство по рецепта
 • Управление на ресурсите в производството

   

Първа стабилна версия на bgERP - 24.10.2014 год.


 • Нов модул "Финансови сделки"
  • Възможност за отразяване на кредитни и дебитни сделки, в частност факторинг;
  • Прихващания на вземания и задължения и др. от съществуващи сделки за покупки и продажби
  • Авансови отчети
 • В модулите Покупки/Продажби:
  • Обединяване на сделки и приключване на сделки с друга сделка;
  • "Клониране" на сделки;
  • Връзка с касов апарат;
 • Политики за ценообразуване за стандартните продукти:
  • Отстъпката по ценова политика се извежда в договора за продажба, с възможност за избор на политика, спрямо която да се изчислява показаната отстъпка.
 • В модулите Финанси и Счетоводство:
  • Изписване на валутите по стратегия;
  • Оборотни записани справки за избрана сметка
  • Хронологични записани справки за избрана сметка
 • Календар и задачи:
  • Могат да се добавят Задачи, които зависят от една или няколко други Задачи по прогрес или време;
  • Може да се зададе очакван край на Задачата, които е различен от първоначално зададения край;
  • Показване на "чакащите" Задачи в портала;
 • В CMS система:
  • Възможност за извеждане на актуална информация/новина в Нюзбар;
  • Възможност за споделяне или последване в различни социални мрежи;
 • Общи подобрения:
  • Подсистема за inline Помощ - кратко упътване при отваряне на всяка страница за действията, които потребителят може да направи в нея;
  • Бързо скролиране в дългите страници;
  • Възможност за допълване (autocomplete) на никовете на потребителите в текстово поле;
  • Показване на опитите за логване и нотификация за логване от друго IP;
  • Възможност за абониране за изчакване на отговор за имейл;
  • Възможност за персонализация на системата (настройка на папките и нишките, настройка на "лого на фирмата" и персонален подпис на имейлите)
  • Възможност за рапортуване на бъг или предложение към разработчиците, чрез бутон (зелена буболечка).

    

Версия beta 18 - 30.04.2014 год.


 • Счетоводство: нови хронологични справки, групиране на пера по признаци, добавен документ входяща фактура и документ запитване, множество промени и бъгфиксове. Много подобрения в покупките и продажбите
 • Нов модул маркетинг
 • Подобрено зареждане на статично и динамично съдържание на страниците
 • Нотифициране в реално време за входящо обаждане
 • Задаване на имейл по подразбиране за изпращане на писма
 • Подобрен дизайн на форума
 • Поддръжка на повече браузъри
 • Начало на разработка на GPS пакет
 • Информация за кода при обновяване на системата
 • Оправени бъгове

   

Версия beta 3 - 13.02.2014 год.


 • Добавен пакет за бекъп на системата
 • Бърз избор на файлове от последно добавените/използваните
 • Статистика на обажданията в пакета 'Централа'
 • Хранилища за файлове
 • Възможност за генериране и печатане на етикети
 • По-удобен контрол за въвеждане на текст с възможност за лесно добавяне на документи и картинки;
 • Документи за приключване на продажби и покупки, в това число и автоматизирано приключване при изравняване на кредитите и дебитите по сделката;
 • Подсистема за помощ (help);
 • Актуални наличности и разчети на продукти и контрагенти
 • Отразяване на търговски условия;
 • Оправени бъгове и други леки промени в работата и дизайна