bgERP.com
bgERP с версия 16.11
v1611-png-p57o-1-1-1
Екипът на bgERP пусна за свободно сваляне най-новата версия на системата. Администраторите на инсталираните системи могат да ги обновят от: Система » Админ » Обновяване на системата

Новостите във версия - 16.11 stable (14.03.2016) са:

Документооборот и комуникация

 1. Възможност за сваляне на всички документи като PDF или HTML файлове;
 2. Подобрена интеграция с Google Drive;
 3. Възможност за "Харесвания" на документи, като в социалните мрежи;
 4. Подобрено бързодействие при търсене на документи;
 5. Нов изглед на обобщената информация в документите;
 6. Възможност за отложено изпращане на имейл;
 7. Предупреждения за фишинг-имейли, които се опитват да заблудят потребителя;
 8. Възможност за промяна на повече документи след активирането им (коментари, задачи, сигнали и др.) с поддържане на версии и възможност за сравняването им.

   

Производство

 1. Шаблонни продукти, даващи възможност бързо да се създадат техни варианти;
 2. Рецепти (търговски и производствени):
  • Възможност за вложени етапи;
  • Количества, зависещи от параметри на продуктите;
 3. Производствени задачи;
  • Отчитане на прогреса във всеки етап от производството
  • Разпечатване на етикети с баркод, за продуктовите единици към всяка производствена задача;
  • Възможност за отчитане на реално вложените суровини и материали, вместо по рецепта.

    

Отчетност

 1. Партидност на продуктите. Проследяване на всички движения по дадена партида или сериен номер. Срок на годност;
 2. Множество нови отчети;
 3. Промяна при работа с две валути - въвеждане на две крайни суми вместо сума и валутен курс;
 4. Показване в списъка с артикулите на колонки с продажна цена и наличност;
 5. Информация и поддръжка на себестойността на артикул според складовата себестойност, последна оферта/покупка, рецепта, или ръчно въведена.

   

Други новости

 1. Възможност за каскадно свързване на акаунтите в няколко bgERP системи, така че потребител в една система да получава известията си от друга;
 2. Показване на dwg и dwx файлове директно в браузъра.
 3. Валидиране на списъците с имейл адреси преди циркулярно разпращане;
 4. Подобрена система за логване (записване) действията на потребителите и системата. История - кой, кога, какво е правил с даден документ;
 5. Подобрен експорт/импорт на визитки на контрагенти.
 6. Експорт и импорт на артикули;
 7. Възможност за задаване на правила за управление на цифрови изходи на контролери, в зависимост от състоянието на входовете на контролерите и вътрешното състояние на системата. Изпращане на SMS при критични стойности.
 8. Подобрения на интерфейса:
  • "Свиване" на документи в дълги нишки;
  • Падащи менюта с инструменти в списъчните изгледи.

    
Пълният списък на възможностите на bgERP може да видите на адрес: https://www.bgerp.com/Bg/144/

Инсталатори и виртуална машина могат да бъдат свалени от https://www.bgerp.com/Bg/99/

За организациите, които искат да внедрят системата самостоятелно, сме подготвили видео-уроци: https://www.bgerp.com/Bg/242

Разработчиците на bgERP вече работят и по следващата версия на bgERP, която се очаква да излезе през м. септември, 2016.bgERP е система за управление на бизнеса с отворен код и отзивчив уеб интерфейс. Разпространява се безплатно под GPLv3 лиценз, който позволява на всеки да я инсталира, модифицира и използва неограничено дълго време. Внедряването ѝ позволява на мениджърите да са информирани за всички протичащи във фирмата процеси, които се отразяват документално (имейли, фактури, задачи, входящи позвънявания, договори, ...). Има възможности за интеграция с IP камери, датчици, телефонна централа Астериск и др. Управлява корпоративен имейл сървър и дава възможност за разглеждане, без излизане от уеб-приложението, на над 100 файлови формата.