bgERP.com
Версия v16.44 (Pascal)
bgerpc2-jpg-dhox-1
Вече е налична нова версия на bgERP с кодово име "Паскал". Софтуерът за управление на фирмата има много нови функции, като в същото време са оправени всички открити бъгове.

Ето какво е новото във v16.44 (Pascal):

 1. Контролиран достъп на външни потребители (партньори) до папки с документи с цел комуникация и създаване на запитвания и заявки за продажби;
 2. Командировки, отпуски, болнични - показване на информация в профила на потребителя и работните графици;
 3. Изчисляване на очаквани транспортни разходи и включване в цените на Оферти и Продажби;
 4. Разходни обекти. Разпределяне на разходи по разходни обекти;
 5. Листване на артикулите на контрагента;
 6. Създаване на визитки на контрагенти, задачи и запитвания от телефонен разговор получен в системата;
 7. Подобрен интерфейс на системата;
 8. Нов начин за избор на период с филтър в листовите изгледи на страниците;
 9. Нов изглед на кориците на фирми, лица, складове, каси, банкови сметки и др.
 10. Нови отчети
  • Артикули - Продажбени артикули;
  • Документи - Създадени документи;
  • Счетоводство - Балансов отчет по период, Вземания от клиенти, Движения по сметки на доставчици, Задължения към доставчици, Закупени продукти, Обороти по период, Оборотни ведомости, Печалба по артикули, Печалба по клиенти, Печалба по продажби, Приходи от продажби на Стоки и продукти, Приходи от продажби по клиенти, Произведени продукти;
  • Финанси - Обороти банка, Обороти каса;
  • Планиране - Покупки на материали, Покупки на стоки, Задания по продажби;
  • Продажби - Задължения по фактура, Отклонения в цените по продажби;
  • Мониторинг - Записи на индикаторите;
  • Сделки - Задължения и просрочия;
 11. Нови файлови типове за показване - RAW (3fr, ARW, SRF, CRW, ERF, MRW и други);
 12. Синхронизиране на Файлови групи с отдалечени машини през SSH;
 13. Създаване и използване на прототипни документи (шаблони).

   
Ако желаете да научите повече за bgERP и да се срещнете с нейните създатели - заповядайте на лекцията "Да изпреварим конкуренцията с bgERP" в рамките на OpenFest 2016

Администраторите на инсталирани системи могат да ги обновят от Система » Админ » Обновяване на системата

Пълният списък на възможностите на bgERP може да видите на адрес: https://www.bgerp.com/Bg/144/

Инсталатори и виртуална машина могат да бъдат свалени от https://www.bgerp.com/Bg/99/

За да помогнете за развитието на проекта споделете тази информация от бутоните по-долу: