bgERP.com
Версия v16.24 (Ком)
bgerpc-png-fqbu-1-1-1
Разработчиците на bgERP пуснаха за свободно сваляне, инсталиране и обновяване най-новата версия на интегрираната система за управление на фирма. От сега нататък всички нови версии ще носят името на планински върхове в България. Освен фиксиране на важни бъгове, версията съдържа следните нови функции:

 1. Нов документ: Протокол за инвентаризация;
 2. Подобрена логика за проследяване на просрочията;
 3. Добавена проверка за съответствие между: дата на фактура - срок на плащане - крайна дата за плащане;
 4. Създаване и клониране на нови продукти, директно в документите за покупка и продажба
 5. Възможност за клониране на "Бележка" и "Задача";
 6. Показване адреса на доставка при DDP логистичен термин;
 7. Бързи бутони в кориците на папки за най-честите операции (Покупка, Продажба, ...);
 8. Възможност за задаване на цветовата тема на външната част;
 9. Контекстно меню при кликване върху иконката на файл;
 10. Бекъп на Amazon S3;
 11. Автоматично генериране на бланка за документите с данните на фирмата;
 12. Добавен нов пакет за изпращане на SMS - netfinity;
 13. Самопоправка на базата данни и възможност за избор на енджин;
 14. Възможност за отдалечена обработка на файлове (в момента с abbyyocr9);
 15. Показване на предупреждения при работа от localhost или частна мрежа;
 16. Предупреждения за възможност за измама в изходящите и входящите имейли;
 17. Автоматична проверка и нотификация за нова версия на bgERP;

   
Администраторите на инсталирани системи могат да ги обновят от Система » Админ » Обновяване на системата

Пълният списък на възможностите на bgERP може да видите на адрес: https://www.bgerp.com/Bg/144/

Инсталатори и виртуална машина могат да бъдат свалени от https://www.bgerp.com/Bg/99/

За фирмите, които искат да внедрят системата самостоятелно, сме подготвили видео-уроци: https://www.bgerp.com/Bg/242

Екипът от разработчици продължава работата по следващата версия на bgERP, която трябва да излезе през м. октомври, 2016.

За да помогнете за развитието на проекта споделете тази информация от бутоните по-долу:

Добавете коментар

 Име
 Имейл
 Сайт