bgERP.com
Ваучерна схема
vaucher-png-uhbm-1
Искате ли да имате съвременен уеб сайт с Интернет-каталог или електронен магазин, директно свързани с мощна ERP система? Скоро се откриват възможности да получите пълно или частично безвъзмездно финансиране за подобни ИТ проекти.  

Експерта ООД, създателят на bgERP, е одобрена като доставчик на ИКТ услуги по „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ в две направления:

  • Услуги за Ваучер тип 1 с фиксирана номинална стойност 5 000 лв. без ДДС - ваучери за уеб базирани ИКТ услуги – платформи, уеб сайтове и/или мобилни приложения;
  • Услуги за Ваучер тип 2 с фиксирана номинална стойност 20 000 лв. без ДДС - в група 2: ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси.

     
Ваучерната схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП ще бъде отворена на 31.08.2020г.

Допустими са кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в една от следните групи дейности:
  • Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства: С20; C21; C26; С27; С28; С29; С30.
  • Интензивни на знание услуги: J58; J59; J60; J61; J62; J63; М72.
  • Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства: С10; С11; С13; С14; С15; С16; С17; С18; С19; С22; С23; С24; С25; С31; С32; С33.

     
Одобрените фирми ще бъдат класирани на принципа "първи по ред, първи по право".

Обща информация за Ваучерната схема може да намерите тук.

В случай, че имате по-голям и сложен проект за дигитализация на вашия бизнес, за който сумата във ваучерите е недостатъчна, може да изчакате процедурата "Дигитализация на МСП" към програмата "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ". Тя се очаква да излезе през пролетта. Максималното финансиране ще бъде 391 хил. лв. за проект и също като Ваучерната схема ще е достъпна за микро, малки и средни предприятия.

Използваме също така възможността да ви съобщим, че версията 19.51 (Vezhen) на програмата bgERP-N18 е регистрирана в НАП като СУПТО (Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти) под номер 787.

Добавете коментар

 Име
 Имейл
 Сайт