bgERP.com
Ваучерна схема
vaucher-png-uhbm-1
Искате ли да имате съвременен уеб сайт с Интернет-каталог или електронен магазин, директно свързани с мощна ERP система? Скоро се откриват възможности да получите пълно или частично безвъзмездно финансиране за подобни ИТ проекти.  

Експерта ООД, създателят на bgERP, е одобрена като доставчик на ИКТ услуги по „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ в две направления:

  • Услуги за Ваучер тип 1 с фиксирана номинална стойност 5 000 лв. без ДДС - ваучери за уеб базирани ИКТ услуги – платформи, уеб сайтове и/или мобилни приложения;
  • Услуги за Ваучер тип 2 с фиксирана номинална стойност 20 000 лв. без ДДС - в група 2: ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси.

Обща информация за Ваучерната схема може да намерите тук.

Ако искате да кандидатствате за ваучер, трябва да започнете подготовка на проекта си веднага, защото се очаква съвсем скоро да започне приемът на документи. Одобрените фирми ще бъдат класирани на принципа "първи по ред, първи по право".

В случай, че имате по-голям и сложен проект за дигитализация на вашия бизнес, за който сумата във ваучерите е недостатъчна, може да изчакате процедурата "Дигитализация на МСП" към програмата "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ". Тя се очаква да излезе през пролетта. Максималното финансиране ще бъде 391 хил. лв. за проект и също като Ваучерната схема ще е достъпна за микро, малки и средни предприятия.

Използваме също така възможността да ви съобщим, че версията 19.51 (Vezhen) на програмата bgERP-N18 е регистрирана в НАП като СУПТО (Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти) под номер 787.

Добавете коментар

 Име
 Имейл
 Сайт