bgERP.com
Готова е новата версия на bgERP 22.31 - (Орловец)
johnny-automatic-12-Powerbook-png-l7fh-2

Системата за управление на бизнеса - bgERP е с нова версия. Направени са множество подобрения и е добавена допълнителна функционалст. Текущите потребители се насърчават да обновят системите си до версия 22.31 - Orlovets.


Новото във версия 22.31(Орловец)


1.Работа с документи
 • По-гъвкаво персонализиране на шаблоните(формите) на създаваните документи в системата. Добавена възможност за избор на колони за показване;
 • Интерактивна промяна на документа "Изглед". Възможност за редактиране на целия документ в избран от потребителя изглед, както и запис след промените;
 • Възможност за отпечатване на изгледа на входящите имейли
 • Подобрения при импорта на записи при работа с циркулярните имейли
 • Експорт на списък от банкови документи в CSV формат
2. Артикули
 • Възможност за разрешаване/забраняване на стандартен артикул за различни контрагенти. Добавен таб Достъпност в картона и на стандартните артикули;
 • При добавяне на артикул в документ - помни и показва резултата от последното търсене. Показват се каталожните цени в списъка
3.Ценообразуване
 • Добавена възможност за автоматично обновяване на ценова политика "Себестойност" и за групи артикули.
4.Търговия
 • Възможност за лесна подмяна на получателя във фактура, чрез избор от въведените в системата контрагенти;
 • Възможност за добавяне на артикули във фактура чрез бутон Импорт (зарежда форма за избор от експедираните към клиента артикули по сделки за продажба, с опция за промяна на количеството);
 • Създаване на Фактура на база на няколко експедиционни нареждания;
 • Автоматично изчисляване на "Среден курс" при "Промяна на курса" на сделките във валута;
 • Забрана за Приключване на сделка във валута в рамките на месеца на завършването и за избягване остатъците от курсови разлики;
 • Въведено ограничение при приключване/обединяване на сделки - не може да се приключат/обединят сделки, ако в някоя от тях има търговски документи в състояние Чернова или Заявка;
 • B обединяващ договор за продажба е възможно да се добавят още договори, отговарящи на нужните условия.
5. Производство
 • Цялостна преработка с цел усъвършенстване на работата с Производствени операции;
 • Нов тип артикул - "Етап в производството" с възможност за включване в технологични рецепти;
 • Бързо създаване на последователност от Производствени операции(действия и процедури) в задание за производство, въз основа на технологичната рецепта за изделието;
 • Възможност за преподреждане на последователността на Производствените операции;
 • Автоматично изчисляване заетостта на машините и оборудването;
 • Преработени работни графици за центрове на дейност и човешки ресурси ;
 • В Протокол за влагане в производство - автоматично изчисление количеството на влагани артикули по рецептата на произвеждания продукт;
 • Протокол за производство - забрана за влагане и производство на един и същи артикул с цел предпазване от зацикляне и грешни себестойности.
6.Логистика
 • Подобрения по Транспортни линии;
 • Добавени дати за "Готовност", "Товарене", "Разтоварване" и "Експедиране" в складовите документи
 • Подобрено показване на логистичната информация и възможност за настройка коя част от нея да се показва при печат/изпращане;
 • Включване на документи за връщане в Транспортна линии (в т.ч. и автоматично);
 • Улеснено връщане на стока - добавен бутон Връщане в Експедиционно нареждане, Стокова разписка и Договор за покупка/продажба.
7.Палетен склад
 • Опция за дефиниране на Приоритетни стелаж по Зони на обслужване ("склад в склада");
 • Подобрена логиката при автоматичното генериране на движенията на палети по изходящи складови документи;
 • Подобрения при палетирането на артикулите.
8.Справки
 • В справка "Продадени артикули" добавена опция за филтриране - "По фактури";
 • Преработена и подобрена справка "Заработки";
 • Нова справка "Артикули - наличности и лимити" за работа с неограничен брой артикули. Опции за филтриране в справката и експорт на необходимите количества за заявка;
 • Нова справка "Хоризонти на заданията" - извежда разполагаемите, запазените и очакваните количества артикули по задания за производство за избран хоризонт (период) от време.
9.Системни

Какво е bgERP?

Чрез bgERP българските фирми могат реално да оптимизират бизнеса си без да инвестират огромни суми. Системата има богата функционалност, което не само прави излишно използването на множество различни софтуери, но и дава на мениджърите контрол върху всички бизнес процеси чрез един интерфейс. bgERP съдържа:
 • Иновативна система за документооборот, показваща всички свързани документи в нишки, подобно на социалните мрежи
 • Вътрешна комуникация между екипа: задачи, коментари, бележки
 • Информация и работа с контрагенти. Цялостно решение за корпоративен имейл
 • Търговия: доставки, офериране и продажби
 • Склад: наличности, текущи и очаквани, палетни стелажи, връзка с транспортни линии
 • Производство: проследяване по задания и операции на всяка една единица произведена продукция
 • Модерно POS решение
 • Изграждане и управление на множество сайтове и електронни магазини, директно генериращи продажби в системата
 • Многобройни справки и отчети
 • Редица допълнителни модули: връзка с телефонна централа Asterisk, поддръжка и наблюдение на инфраструктура, GPS проследяване, контрол на достъпа и други

   

Най-важните предимства на bgERP

 • Лиценз с отворен код, който не само намалява разходите за придобиване, но и дава възможност на потребителите да допълват функциите ѝ, както и когато решат
 • Уеб базиран интерфейс. Системата достъпна от най-различни компютри и телефони, без инсталиране на никакъв допълнителен софтуер на тях
 • Спецификите на българския бизнес, норми и култура са взети предвид при разработката ѝ

   

Как да получа оферта за внедряване?

Ако прецените, че не можете да се справите сами с внедряването или искате да извлечете максимума от bgERP, може да потърсите нашите услуги. Като създатели на bgERP ние можем да ви предложим пълноценно внедряване, предшествано от анализ и оптимизация на вашите бизнес процеси. Заявете интереса си към внедряване на системата във вашата фирма като попълнете този формуляр:

https://experta.bg/B/R/inquiryForm

За автора на bgERP

Създател на проекта е фирмата от Велико Търново - Експерта ООД, която е основана през 1997 г. Проектът bgERP започва през 2003 г., а от 2010 г. е с отворен код.

Добавете коментар

 Име
 Имейл
 Сайт