bgERP.com

Инсталатор за Windows - Остарял


bgERP е Open Source проект и чрез инсталирането му вие получавате пълната версия и изходния код на системата, без ограничения по време или функционалност. Това е безплатно и не ви обвързва с финансови ангажименти. Ако желаете, може да помогнете за развитието на проекта.

Най-лесния начин да се запознаете с проекта bgERP е да инсталирате системата на ваш компютър. Ако работите под OS Windows, трябва да се въоръжите с търпение и да направите следните стъпки:

1. Уверете се, че имате поне 500 MB свободно дисково пространство;

2. Ползвайте линка за сваляне на инсталатора:
https://bgerp.com/bgerp-18_25_Shabran-windows-installer.exe (134 MB)

3. Стартирайте инсталатора, като следвате и отговаряте на въпросите на съветника.
4. По-нататък програмата ще копира нужните файлове, ще направи настройките на Apache и MySQL и ще конфигурира bgERP.
5. Възможно е Windows да ви попита дали да държи блокирани Apache или MySQL. Разбира се трябва да ги освободите от защитната стена.
6. Когато инсталацията приключи, ще ви предложи да прочетете ReadMe файла и да стартирате системата.
7. Когато стартирате системата за първи път, ще се изпълни инициализиращ скрипт, който ще създаде необходимите таблици и ще попълни началните данни.
8. След инициализацията ще се появи форма за въвеждане на първия администратор. Попълнете своите данни и на следващия екран се логнете в bgERP.

Готово! Вие сте първият потребител, който влиза в прясно инсталираната система.
 
След като влезете в системата, трябва да:

1. Коригирате данните на вашата фирма;
2. Добавите един или няколко имейл акаунта (може и от abv.bg, mail.bg, gmail.com, yahoo.com, но най-голяма полза от bgERP има, когато тя управлява имейлите на целия ваш фирмен домейн).
3. Може да добавяте нови потребители с различни роли.


Чрез инсталатора получавате целия код на bgERP 2.0, но той не съдържа редица допълнителни програми (OpenOffice, Java, ..) които трябва да се инсталират отделно и да се конфигурират ръчно, за да работят всички функции на системата. За Windows XP - трябва да се рестартира операционната система след регистриране на първия потребител


Windows and Linux installable packages are created with BitRock InstallBuilder, a crossplatform installer builder.