bgERP.com

Инсталатор за Linux - Остарял


bgERP е Open Source проект и чрез инсталирането му вие получавате пълната версия и изходния код на системата, без ограничения по време или функционалност. Това е безплатно и не ви обвързва с финансови ангажименти. Ако желаете, може да помогнете за развитието на проекта.

Най-лесния начин да се запознаете с проекта bgERP е да инсталирате системата на ваш компютър. Ако работите под Linux с графична среда, трябва да се въоръжите с търпение и да направите следните стъпки:

1. Уверете се, че имате поне 500 MB свободно дисково пространство;

2. Изберете необходимият ви линк за сваляне на инсталатора:

За 32 бит платформи:
https://bgerp.com/bgerp-18_25_Shabran-linux-installer.run (128 MB)

За 64 бит платформи:
https://bgerp.com/bgerp-18_25_Shabran-linux-x64-installer.run (146 MB)

3. Маркирайте файла като изпълним - десен бутон -> Properties -> Permissions. Стартирайте инсталатора, от графичната среда /или от команден ред, но БЕЗ sudo привилегии/ и следвайте и отговаряйте на въпросите на съветника.

4. По-нататък програмата ще копира нужните файлове, ще направи настройките на Apache и MySQL и ще конфигурира bgERP.
 
5. Когато инсталацията приключи, ще ви предложи да прочетете ReadMe файла и да стартирате системата.

6. Когато стартирате системата за първи път, ще се изпълни инициализиращ скрипт, който ще създаде необходимите таблици и ще попълни началните данни.

7. След инициализацията ще се появи форма за въвеждане на първия администратор. Попълнете своите данни и на следващия екран се логнете в bgERP.

Готово! Вие сте първия потребител, който влиза в инсталираната система.
 
След като влезете в системата, трябва да:

1. Коригирате данните на вашата фирма;

2. Добавите един или няколко имейл акаунта (може и от abv.bg, mail.bg, gmail.com, yahoo.com, но най-голяма полза от bgERP има, когато тя управлява имейлите на целия ваш фирмен домейн).

3. Може да добавяте нови потребители с различни роли.

При рестартиране на компютъра услугите на mysql и apache не се пускат автоматично. Необходимо е да го направите ръчно. Това става, като от директорията където е инсталиран bgERP (/home/user/bgerp-18_25_Shabran), стартирате manager-linux.run и натиснете бутона Start All

Чрез инсталатора получавате целия код на bgERP 2.0, но той не съдържа редица допълнителни програми (OpenOffice, Java, ..) които трябва да се инсталират отделно и да се конфигурират ръчно, за да работят всички функции на системата.


Windows and Linux installable packages are created with BitRock InstallBuilder, a crossplatform installer builder.