bgERP.com

Търговия » Маркетинг


Модул Маркетинг от меню Търговия поддържа регистър на съществуващите в системата документи Запитване. Съдържанието на страницата се попълва автоматично с изпратените от клиенти запитвания през Уеб-каталога в сайта на фирмата:

zaprospage-jpg-7mgi

Предвидена е възможност потребител на системата да въведе ръчно Запитване, получено от клиент по някакъв друг начин - имейл, телефонен разговор и т.н. За целта с бутон Нов ... в папката на контрагента се отваря документния модел на bgERP. От група Търговия се избира бутон Запитване, който зарежда форма за създаване:

zapitvaform-jpg-ufyh