bgERP.com

bgERP - ефективно управление на бизнес


За да бъдат конкурентоспособни, българските фирми се нуждаят от следните три неща:

 • Мотивираност на служителите;
 • Информираност на мениджърите;
 • Контрол върху бизнес операциите.

В отговор на тези нужди създадохме проекта bgERP - свободен, уеб-базиран софтуер, с който могат да се следят, управляват и автоматизират всички важни процеси в една фирма.

Защо да изберете bgERP?


Много вероятно е сега да търсите нещо от този списък:

 • Софтуер за фактуриране
 • CRM софтуер (връзки с клиентите)
 • Складова програма
 • POS система за магазин
 • Корпоративен имейл сървър
 • Организационен софтуер
 • Документооборотна система
 • Софтуер за производство

Ако внедрите bgERP, ще имате една система, която покрива не само сегашните ви нужди, но и тези които ще се появят в бъдеще. Лицензът за bgERP се предоставя безплатно и вие може да свалите системата и да я използвате неограничено. Ще заплатите при необходимост само съпътстващите услуги - конфигуриране, обучение, хостинг и поддръжка, които са малка част от стойността на други системи.

Най-важните характеристики на bgERP са:

Уеб-базиран интерфейс

browsers
Всички функции са достъпни от най-различни устройства, които разполагат със съвременни браузъри: компютри, смарт телефони, таблети и др. Начинът на работа е близък до социалните мрежи.

Open Source лиценз - GPL

gpl
Лицензът за софтуер с отворен код GPL версия 3 дава възможност всеки безплатно да свали цялата система и да я използва както желае. Може да променя кода, да добавя нови функции, да продава своите допълнения...

Linux, Apache, MySQL, PHP

lamp
Системата работи върху стандартен, добре познат софтуер за създаване на уеб-приложения. В България има много програмисти, които биха могли да допълнят системата с необходимите за вашия бизнес компоненти.

100% български продукт

bgmap
bgERP е създадена в България и по замисъл е предназначена за ползване в български фирми. При разработката ѝ са взети предвид спецификите на българския бизнес и култура.